חפש באתר
Linkedin Facebook Whatsapp
כישורים אישיות אמינות
המלצות תוצאות הבחינה
תחום עסקי רואה חשבון תיאור תפקיד

מבחן פסיכוטכני לרואה חשבון

ראיית חשבון רואת חשבון

כאן תוכל/י לתרגל ולהתנסות בכל תתי המבחנים של מבחן פסיכוטכני לרואה חשבון. בהמשך תוכל/י לראות את התכונות המאפיינות רואה חשבון ואת המבחנים שפותחו כדי לבדוק תכונות אלה. קבע/י בעצמך איזה מבחנים לתרגל ומה יהיה מחיר הבחינה הכולל. בתום הבחינה יופק עבורך דוח עם הסברים וציונים מפורטים כפי שכאן בהמשך.
המערכת מאפשרת הפקת דוחות בפורמט PDF לכל מטרה.

המלצה
תכונות
מבחנים
תכונות
כדי לצפות בטעויות יש לעבור לכרטסת ואז ללחוץ על הכפתור צפיה בטעויות.
דוח המלצה מסכמת לדוגמה של
רואה חשבון
דוח כישורים (תכונות) לדוגמה של
רואה חשבון
6
6
7
6
4
6
7
6
7
5
5
7
7
6

ממוצע כללי

ממוצע מתמטי כללי של כלל המבחנים שנבדקו, חשוב להבין שיש מבחנים בעלי חשיבות שונה ולכן הממוצע לא בהכרח משקף את הרמה של הנבחן בתפקיד.

דיוק כללי

רמת הדיוק אליה הגיע הנבחן, ביחס לכמות השאלות אותן פתר, וביחס לאוכלוסיה הכללית. ככל שרמת הדיוק גבוהה יותר, כך ניתן לומר כי הנבדק עובד בצורה מדויקת במשימות הדורשות חשיבה.

הספק כללי

כמות השאלות עליה ענה הנבחן, במגבלת הזמן המוקצב לו, וביחס לאוכלוסייה הכללית. ככל שההספק גבוה יותר, כך קצב עבודתו של הנבדק מהיר יותר במשימות הדורשות חשיבה.

היכולת השכלית הכללית של המועמד, המהווה מדד באשר ליכולתו ללמוד, לקלוט מידע, לעבדו ולהשתמש בו, לרכוש מיומנויות חדשות ולהתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 5 סדרות מספריות 6 סדרות צורניות 6

היכולת ללמוד ביעילות ובמהירות נושאים חדשים, לפתור בעיות ולנתח תהליכים מורכבים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 5 סדרות צורניות 6

מבחן זה מסייע לבחון את רמת הידע באנגלית בשני היבטים: יכולת אוצר המילים, החל מרמה בסיסית ועד לרמה מתקדמת, ויכולת להבנה כוללנית של המשמעות.
מבחנים המקושרים לתכונה
שליטה בשפה האנגלית 7

יכולת להתמודד עם גירויים צורניים מסוגים שונים, תפיסת צורות חזותיות במדויק ומעקב אחר מיקומן של הצורות, המשתנה במרחב.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות צורניות 6

מבחנים המקושרים לתכונה

היכולת לזהות צורות חבויות בתוך מבנה צורני מורכב, תוך התעלמות מגירויים לא רלוונטיים.
מבחנים המקושרים לתכונה
התאמת צורות 7

גישה חשבונית כללית, היכולת לביצוע מהיר ומדויק של פעולות חשבון בסיסיות, אומדן מספרי, חשיבה והגיון מתמטי.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות מספריות 6 תרגילי חשבון 8 זכירת ספרות 6

היכולת להבין ולנתח מידע כמותי, המופיע בטבלאות או בגרפים ולהסיק ממנו מסקנות.
מבחנים המקושרים לתכונה
קריאת נתונים 6

היכולת לבצע ביעילות ובזריזות מטלות פשוטות ומונוטוניות הדורשות קשב, ריכוז, תשומת לב לפרטים ודיוק.
מבחנים המקושרים לתכונה
התאמת מחרוזות 8 התאמת צורות 7

זיכרון יום-יומי הוא היכולת לזכור מידע בו אנו נתקלים באופן שוטף ולשלב אותו במידע קודם שיש לנו, על מנת להשתמש בו במועד מאוחר יותר, בכדי להשיג את מטרותינו ולהשלים את משימותינו. החומר הנזכר הוא בעל משמעות והזיכרון הנוצר תלוי בהקשר בו נלמד המידע החדש.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות 4 זכירת ספרות 6

היכולת להתמודד בהצלחה עם בעיות שתוכנן מילולי בעיקרו; יכולת לאנליזה ולהבנה של מסרים מילוליים מורכבים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 5 הבנת הוראות מילוליות 4 זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות 4

מבחנים המקושרים לתכונה

רוחב ועומק הידע שנלמד לאורך החיים בתחומי שפה, מדעים וידע כללי.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות 4 שליטה בשפה האנגלית 7 תרגילי חשבון 8 זכירת ספרות 6

היכולת ללמוד לפתור בעיות חדשות, שהאדם אינו יודע להתמודד איתן באופן אוטומטי.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 5 הבנת הוראות מילוליות 4 סדרות מספריות 6 סדרות צורניות 6 קריאת נתונים 6
דוח כישורים (מבחנים) לדוגמה של
רואה חשבון
הספק: 81.2% ניצול זמן: 88.9%
התאמת צורות
התחלה : 24/08/20 12:44 | סוף : 24/08/20 12:48
נורמה: השכלה כללית (כל ההשכלות)
ציון
דיוק
הספק
1 שגיאות
המבחן הינו חלק ממבחני הדיוק והמהירות. במבחן נבדקת היכולת לעבודה מהירה ומדויקת במרחב, איתור סימנים ספציפיים ועבודה עם עכבר. מיומנויות אילו נדרשות בעבודות הדורשות דיוק חזותי, כגון קריאת שרטוטים, איתור מידע במסכים עמוסים וזריזות ביצועית כללית.
ניצול: 98% מתוך 4 דקות
אופן חישוב תוצאה בחינה זו הוא שונה ולא ניתן לצפות בטעויות.
התחלה : 24/08/20 12:44 | סוף : 24/08/20 12:48
המבחן הינו חלק ממבחני הדיוק והמהירות. במבחן נבדקת היכולת לעבודה מהירה ומדויקת במרחב, איתור סימנים ספציפיים ועבודה עם עכבר. מיומנויות אילו נדרשות בעבודות הדורשות דיוק חזותי, כגון קריאת שרטוטים, איתור מידע במסכים עמוסים וזריזות ביצועית כללית.
הבנת הוראות מילוליות
התחלה : 16/07/20 19:23 | סוף : 16/07/20 19:33
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
12 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
12 נכונות מתוך הספק של 12
הספק
12 תשובות מתוך 25
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
ניצול: 50% מתוך 12 דקות
התחלה : 16/07/20 19:23 | סוף : 16/07/20 19:33
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
סדרות מספריות
התחלה : 16/07/20 19:47 | סוף : 16/07/20 19:56
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
13 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
13 נכונות מתוך הספק של 13
הספק
13 תשובות מתוך 25
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
ניצול: 100% מתוך 9 דקות
התחלה : 16/07/20 19:47 | סוף : 16/07/20 19:56
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
אנלוגיות מילוליות
התחלה : 24/08/20 10:01 | סוף : 24/08/20 10:08
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
16 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
16 נכונות מתוך הספק של 18
הספק
18 תשובות מתוך 25
אנלוגיות מילוליות נחשבות לחלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הגיון אינדוקטיבי (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), והגיון יום-יומי, כמו גם מיכולת הלמידה, הבנה סביבתית ויכולת יצירת רעיונות חדשים.
ניצול: 100% מתוך 6 דקות
התחלה : 24/08/20 10:01 | סוף : 24/08/20 10:08
אנלוגיות מילוליות נחשבות לחלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הגיון אינדוקטיבי (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), והגיון יום-יומי, כמו גם מיכולת הלמידה, הבנה סביבתית ויכולת יצירת רעיונות חדשים.
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות
התחלה : 24/08/20 10:16 | סוף : 24/08/20 10:18
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
9
4
המבחן בודק את הזכירון המילולי לטווח הבינוני ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
ניצול: 78% מתוך 3 דקות
אופן חישוב תוצאה בחינה זו הוא שונה ולא ניתן לצפות בטעויות.
התחלה : 24/08/20 10:16 | סוף : 24/08/20 10:18
המבחן בודק את הזכירון המילולי לטווח הבינוני ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
זכירת ספרות
התחלה : 22/08/20 14:12 | סוף : 22/08/20 14:23
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
הספק
זיכרון ספרות בודק את הזיכרון המספרי המיידי ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
ניצול: 100% מתוך 10 דקות
אופן חישוב תוצאה בחינה זו הוא שונה ולא ניתן לצפות בטעויות.
התחלה : 22/08/20 14:12 | סוף : 22/08/20 14:23
זיכרון ספרות בודק את הזיכרון המספרי המיידי ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
התאמת מחרוזות
התחלה : 24/08/20 10:11 | סוף : 24/08/20 10:15
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
45 תשובות נכונות מתוך 50
דיוק
45 נכונות מתוך הספק של 46
הספק
46 תשובות מתוך 50
מבחן זה בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים (אותיות ומספרים). מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
ניצול: 100% מתוך 4 דקות
התחלה : 24/08/20 10:11 | סוף : 24/08/20 10:15
מבחן זה בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים (אותיות ומספרים). מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
תרגילי חשבון
התחלה : 13/09/20 23:57 | סוף : 14/09/20 00:05
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
21 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
21 נכונות מתוך הספק של 23
הספק
23 תשובות מתוך 25
תרגילי חישוב המבוססים על ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, בהם הנבחן נדרש לתת תשובה מדויקת או מקורבת לתשובה הנכונה לתרגיל המוצג.
ניצול: 100% מתוך 8 דקות
התחלה : 13/09/20 23:57 | סוף : 14/09/20 00:05
תרגילי חישוב המבוססים על ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, בהם הנבחן נדרש לתת תשובה מדויקת או מקורבת לתשובה הנכונה לתרגיל המוצג.
קריאת נתונים
התחלה : 24/07/20 12:52 | סוף : 24/07/20 13:10
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 24
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 21
הספק
21 תשובות מתוך 24
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
ניצול: 100% מתוך 18 דקות
בהנחה כי בכל נקודה בכל גרף יש אדם אחד בלבד, המקצוע בו הסיכוי הגבוה ביותר (הממוצע) לקבל את המשכורת:
19 שניות
מתוך הגרף ניתן לראות כי בהעדפה השנייה:
85 שניות
אם ננסה לקבץ מזונות לקבוצות על בסיס כמות הסידן וכמות השומן, נקבל את הקבוצות:
48 שניות
אם ננסה לקבץ אנשים לקבוצות על בסיס גילם ואחוז העבודה, נקבל את הקבוצות:
45 שניות
התחלה : 24/07/20 12:52 | סוף : 24/07/20 13:10
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
שליטה בשפה האנגלית
התחלה : 24/08/20 10:53 | סוף : 24/08/20 11:08
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
16 תשובות נכונות מתוך 19
דיוק
16 נכונות מתוך הספק של 19
הספק
19 תשובות מתוך 19
אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.
ניצול: 65% מתוך 16 דקות
התחלה : 24/08/20 10:53 | סוף : 24/08/20 11:08
אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.
סדרות צורניות
התחלה : 30/08/20 16:50 | סוף : 30/08/20 18:01
נורמה: השכלה על-תיכונית / אקדמית (13-15 שנות לימוד)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 25
הספק
25 תשובות מתוך 25
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
ניצול: 100% מתוך 13 דקות
התחלה : 30/08/20 16:50 | סוף : 30/08/20 18:01
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
דוח אישיות (תכונות) לדוגמה של
רואה חשבון
גבוה מאוד
יכולת לקבל ביקורת
מוכנות, פתיחות ובשלות אישית לקבלת הערות או דרישות לשינוי, באופן שיוביל לשיפור הביצוע בעבודה, ומבלי לחוש איום, תסכול או קיפוח.
עבודה תוך שיתוף פעולה
עזרה הדדית, התחשבות, פתיחות ותקשורת בינאישית טובה במהלך ביצוע המשימה בצוות. כמו כן, היכולת לקבל עמדות ואמונות שונות, ללא שיפוטיות, מתוך הבנה וקבלת האחר.
פעלתנות
חברותיות, אנרגטיות, אופטימיות, התלהבות ודברנות.
גבוה
תפקוד במצבי לחץ
היכולת לתפקד ביעילות, תוך שיקול דעת ובקרה עצמית, נוכח לחצי זמן, ובתנאי עומס, עמימות, תסכול ולחץ, וכן במצבי מתח וקונפליקט האופייניים לעבודת צוות.
שאפתנות
הצבת מטרות גבוהות, נכונות לעבוד קשה על מנת להשיג את המטרות ורמה גבוהה של השקעה בהשגת המטרה.
פתיחות
חיפוש אקטיבי אחרי חוויות חדשות, דמיון מפותח ונטייה לחשיבה יצירתית.
ממוצע גבוה
יכולת הפעלת אנשים
היכולת להוביל אחרים לקראת ביצוע משימה, לגלות סמכות, מנהיגות, ויצירת מוטיבציה בקרב אחרים.
קבלת מרות
היכולת לקבל את מרות וסמכות הממונים, מבלי לחוש תסכול או קיפוח, ולפעול על-פי הנורמות הנהוגות בארגון.
התמדה במשימה
יכולת להנעה עצמית לסיום משימות, ביצוע משימות עד תומן למרות הסחות דעת או שעמום.
ממוצע
נטייה מכירתית
המידה שבה ישנה נטייה אישיותית לעיסוק במכירות (במנותק מכישורי מכירה, אותם יש לבחון בנפרד).
ממוצע נמוך
יציבות תעסוקתית
צורך בביטחון תעסוקתי, המשכיות ויציבות במקום העבודה.
הסתפקות במועט
הנטייה להסתפק במועט, להציב שאיפות צנועות, להתמיד בסביבת עבודה בה אפשרויות ההתפתחות וההתקדמות מוגדרות מראש וסופיות.
עבודה עצמאית
הנטייה של הפרט להציב סדרי עדיפויות ולתכנן תהליכי עבודה על-פי שיקול דעתו האישי, תוך צורך מועט ורצון מינימלי בהכוונה מסוג כלשהו.
נמוך
אחריות אישית
המידה בה ניתן לסמוך על הפרט שיעמוד במטלות ובנושאים שבאחריותו, נכונותו לביצוע מסור ונאמן של המשימות הנדרשות במסגרת התפקיד, ונכונותו לשאת בתוצאות הנובעות מאיכות הביצוע.
מופנמות
נטייה לחשיבה, הרהור, יחסים חברתיים קרובים עם קומץ אנשים ושמירת מרחק מהרוב.
נמוך מאוד
יכולת מתן שירות
אדיבות, אלטרואיזם, רצון לעזור לזולת, חמימות ויכולת גבוהה ליצירת אמון.
עבודה יחידנית
היכולת האישית לעבודה לבד, מול מערכות ממוחשבות או באופן יחידני אחר. היכולת לעבוד ללא אינטראקציה צוותית מרובה.
מתינות
רוגע, שלווה, התנהלות בקצב מתון וללא דחיפות ובהילות.
כישורים
(תשיעוניות)
9 גבוה מאוד (4%)
 
4%
9) מאונים 96-100,~4% עליונים של הציונים,~96% הגיעו לציון נמוך יותר (4% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ-4% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה, משמע מדובר ביחידי סגולה.
8 גבוה (10%)
 
7%
8) מאונים 89-96,~4% הגיעו לציון גבוה יותר,~89% הגיעו לציון נמוך יותר (7% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ-10% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה (או גבוה יותר), משמע אנשים בודדים נמצאים בציון זה ומעלה.
7 מעל ממוצע (23%)
 
12%
7) מאונים 77-89,~11% הגיעו לציון גבוה יותר,~77% הגיעו לציון נמוך יותר (12% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ-1/4 מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה (או גבוה יותר), משמע חלק קטן מהאוכלוסיה.
6 ממוצע גבוה (40%)
 
17%
6) מאונים 60-77,~23% הגיעו לציון גבוה יותר,~60% הגיעו לציון נמוך יותר (17% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ- 40% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה (או גבוה יותר), משמע הרמה הינה קצת מעל הממוצע.
5 ממוצע (50%)
 
20%
5) מאונים 40-60%,~40% הגיעו לציון גבוה יותר,~40% הגיעו לציון נמוך יותר (20% הגיעו לציון הזה בדיוק).~זהו הציון הממוצע, חצי מהאנשים מגיעים לציון גבוה יותר וחצי לציון נמוך יותר.
4 ממוצע נמוך (60%)
 
17%
4) מאונים 23-40%,~60% הגיעו לציון גבוה יותר,~23% הגיעו לציון נמוך יותר (17% הגיעו לציון הזה בדיוק). -~כ-60% מהאוכלוסיה הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת, משמע הרמה הינה קצת מתחת לממוצע.
3 מתחת לממוצע (75%)
 
12%
3) מאונים 11-23%,~77% הגיעו לציון גבוה יותר,~11% הגיעו לציון נמוך יותר (12% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ-3/4 מהאוכלוסיה הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת.
2 נמוך (90%)
 
7%
2) מאונים 4-11%,~89% הגיעו לציון גבוה יותר,~4% הגיעו לציון נמוך יותר (7% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כ-90% מהאוכלוסיה הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת.
1 נמוך מאוד (96%)
 
4%
1) מאונים 0-4%,~4% תחתונים של הציונים,~96% הגיעו לציון גבוה יותר (4% הגיעו לציון הזה בדיוק) -~כמעט כל הנבחנים הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת.

סולם [ 9 ] : האחוז ממחיש את כמות האנשים באוכלוסייה ואשר יעברו/יגיעו לציון זה.
משמעות הדבר היא שמרבית האוכלוסייה תקבל ציונים 4, 5 או 6 ורק מיעוט קטן יקבל ציון 9 או 1.

אישיות
(שביעוניות)
7 גבוה מאוד (5%)
 
5%
7) מאונים 96-100%, 5% עליונים של האוכלוסיה, 95% הגיעו לציון נמוך יותר (5% הגיעו לציון הזה בדיוק) כ-5% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה, משמע מדובר ביחידי סגולה.
6 גבוה (15%)
 
10%
6) מאונים 86-95%, 5% הגיעו לציון גבוה יותר, 85% הגיעו לציון נמוך יותר (10% הגיעו לציון הזה בדיוק) – כ-15% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה (או גבוה יותר), משמע חלק קטן מהאוכלוסיה.
5 ממוצע גבוה (35%)
 
20%
5) מאונים 66-85%, 15% הגיעו לציון גבוה יותר, 60% הגיעו לציון נמוך יותר (20% הגיעו לציון הזה בדיוק) כ- 35% מהאוכלוסיה נמצאת בציון זה (או גבוה יותר), משמע הרמה הינה קצת מעל הממוצע.
4 ממוצע (50%)
 
30%
4) מאונים 36-65%, 35% הגיעו לציון גבוה יותר, 35% הגיעו לציון נמוך יותר (30% הגיעו לציון הזה בדיוק) זהו הציון הממוצע, חצי מהאנשים מגיעים לציון גבוה יותר וחצי לציון נמוך יותר.
3 ממוצע נמוך (65%)
 
20%
3) מאונים 16-35%, 65% הגיעו לציון גבוה יותר, 15% הגיעו לציון נמוך יותר (20% הגיעו לציון הזה בדיוק) כ-65% מהאוכלוסיה הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת, משמע הרמה הינה קצת מתחת לממוצע.
2 נמוך (80%)
 
10%
2) מאונים 6-15%, 85% הגיעו לציון גבוה יותר, 5% הגיעו לציון נמוך יותר (10% הגיעו לציון הזה בדיוק) כ-85% מהאוכלוסיה הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת.
1 נמוך מאוד (95%)
 
5%
1) מאונים 0-5%, 5% תחתונים של הציונים, 95% הגיעו לציון גבוה יותר (5% הגיעו לציון הזה בדיוק), כמעט כל הנבחנים הגיעו להישגים גבוהים יותר מרמה זאת.

סולם [ 7 ]: האחוז ממחיש את כמות האנשים באוכלוסייה ואשר יעברו/יגיעו לציון זה.
משמעות הדבר היא שמרבית האוכלוסייה תקבל ציונים 3, 4 או 5 ומעטים בלבד יקבלו ציון 7 או 1.

דו"ח תכונות אישיות מבוסס על מחקרים שבוצעו ע"י לוגיפס ובדקו את הקשר בין דירוגי אדם את עצמו, עמדותיו והאופן בו אחרים מתארים אותו.

הציונים נעים בטווח שבין "גבוה מאוד" ל"נמוך מאוד", והינם ציונים יחסיים. משמע - הציון "גבוה מאוד" הינו ציון גבוה מאוד ביחס לאוכלוסייה, ומשקף מצב בו מרבית האנשים מקבלים ציון נמוך יותר בתכונה שנמדדה.

תכונות ומבחנים לרואה חשבון - ממש כאן בהמשך תוכלו לבחור (✓) במבחנים שמעניינים אתכם, שימו לב לקשר שבין המבחנים לתכונות הנמדדות ולהיפך, הסרת מבחן מהרשימה ''מחלישה'' ולעיתים מסירה את התכונה/ות שתלויות באותו מבחן, אנו ממליצים שתבחנו (לפחות פעם אחת) בכל המבחנים לתפקיד.
מהות התפקיד - ביצוע ביקורות וניהול תיק לקוחות לחברות פרטיות או ציבוריות. טיפול בדוחות כספיים. ניתוח תהליכים פיננסיים. עבודה מול תקינה אירופאית, אמריקאית. דיווחים לרשויות המס.
עלויות וקופונים - שים/י לב שעלות המבחן תלויה במבחנים שתבחר/י. רכשת מבחן בעלות מלאה? אז שלחנו לדואל שלך קופון של 30 ₪. מאחר שבלוגיפס השאלות נשלפות ממאגר גדול ורנדומלי (אקראי), הקופון יעזור לך לברר האם יש שיפור בתוצאה במידה ותזמין/י בחינה חוזרת במבחנים שבהם התקשית.
תמיכה טלפונית - לאחר הזמנת מבחן פסיכוטכני דרך מערכת הסליקה באתר, תוכל/י לקבל מאתנו תמיכה טלפונית (במהלך שעות הפעילות) ואנו נשמח לסייע לך במידת הצורך, קיבלת מאתנו קופון ואינך יודע/ת כיצד להשתמש בו? התקשר אלינו 077-8001290 ואנו נדריך אותך בתהליך.
מייצגים את מספר התכונות המושפעות
מומלץ להתנסות בכל המבחנים
 0
מייצגים את מספר המבחנים שמשפיעים
 

היכולת השכלית הכללית של המועמד, המהווה מדד באשר ליכולתו ללמוד, לקלוט מידע, לעבדו ולהשתמש בו, לרכוש מיומנויות חדשות ולהתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים.

היכולת ללמוד ביעילות ובמהירות נושאים חדשים, לפתור בעיות ולנתח תהליכים מורכבים.

מבחן זה מסייע לבחון את רמת הידע באנגלית בשני היבטים: יכולת אוצר המילים, החל מרמה בסיסית ועד לרמה מתקדמת, ויכולת להבנה כוללנית של המשמעות.

יכולת להתמודד עם גירויים צורניים מסוגים שונים, תפיסת צורות חזותיות במדויק ומעקב אחר מיקומן של הצורות, המשתנה במרחב.

היכולת לזהות צורות חבויות בתוך מבנה צורני מורכב, תוך התעלמות מגירויים לא רלוונטיים.

גישה חשבונית כללית, היכולת לביצוע מהיר ומדויק של פעולות חשבון בסיסיות, אומדן מספרי, חשיבה והגיון מתמטי.

היכולת להבין ולנתח מידע כמותי, המופיע בטבלאות או בגרפים ולהסיק ממנו מסקנות.

היכולת לבצע ביעילות ובזריזות מטלות פשוטות ומונוטוניות הדורשות קשב, ריכוז, תשומת לב לפרטים ודיוק.

זיכרון יום-יומי הוא היכולת לזכור מידע בו אנו נתקלים באופן שוטף ולשלב אותו במידע קודם שיש לנו, על מנת להשתמש בו במועד מאוחר יותר, בכדי להשיג את מטרותינו ולהשלים את משימותינו. החומר הנזכר הוא בעל משמעות והזיכרון הנוצר תלוי בהקשר בו נלמד המידע החדש.

היכולת להתמודד בהצלחה עם בעיות שתוכנן מילולי בעיקרו; יכולת לאנליזה ולהבנה של מסרים מילוליים מורכבים.

רוחב ועומק הידע שנלמד לאורך החיים בתחומי שפה, מדעים וידע כללי.

היכולת ללמוד לפתור בעיות חדשות, שהאדם אינו יודע להתמודד איתן באופן אוטומטי.

שים/י לב!
שים/י לב!
המשך לרכישת הבחינה התחל מבחן חינם
חדש

אנלוגיות מילוליות

הוראות

במבחן זה יוצג לך זוג מילים מודגש ("השאלה").
עליך למצוא את הקשר בין זוג המילים הללו.
לאחר מכן, עליך לבחור את זוג המילים שמקיים את הקשר הדומה ביותר לקשר בין זוג המילים המודגש.
שים לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

אנלוגיות מילוליות נחשבות לחלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הגיון אינדוקטיבי (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), והגיון יום-יומי, כמו גם מיכולת הלמידה, הבנה סביבתית ויכולת יצירת רעיונות חדשים.

עין: אופטומטריסט
לידה: נשים
שיניים: שיננית
ילדים: ילדים
אף: אפיפית
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
אופטומטריסט הוא איש מקצוע, המטפל באיבר "עיניים", כמו ששיננית היא אשת מקצוע המטפלת באיבר "שיניים". כל הזוגות האחרים אינם שומרים על אותו היחס.
רדוד:עמוק
נמוך: גבוה
אמת: שקר
שחור: לבן
שמן: רזה
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא - נמוך: גבוה. הקשר בין רדוד לעמוק הוא קשר של עוצמה: "עמוק הוא יותר מאשר רדוד". אמנם על פניו נראה כי מדובר בהפכים (כמו אמת ושקר וכמו שחור ולבן), אך למעשה, אלו תכונות שאינן הפוכות זו לזו אלא נמצאות על רצף של אותה תכונה: עומק. בדומה לזוג המילים בשאלה - נמוך וגבוה נמצאות על רצף של אותה תכונה "גובה", וגם שמן ורזה נמצאים על רצף של אותה תכונה "משקל".
בית: גג
עץ:
ענפים
שורשים
צמרת
עלים
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא - צמרת. הקשר בין בית לגג הוא ש"גג הוא החלק העליון של הבית". כעת, עלינו להבין מהו החלק העליון של העץ. זוהי הצמרת. כלומר: "גג הוא החלק העליון של הבית" כמו ש:"צמרת היא החלק העליון של העץ"
הקודם
הבא
חדש

הבנת הוראות מילוליות

הוראות

במבחן זה יוצגו לך בכתב הוראות מילוליות מורכבות. יהיה עליך לעקוב לאחר ההוראה המפורטת בשאלה, על מנת לבחור את התשובה הנכונה.

מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.

סדר את רשימת המילים הבאה על פי אורך המילה (מהקצרה לארוכה). מה יכולה להיות המילה השלישית?
מלון, מלפפון, תות, אבטיח, ברוקולי
ברוקולי
מלון
אבטיח
מלפפון
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
הסבר: המילה הקצרה ביותר היא "תות" במכילה 3 אותיות בלבד. לאחריה, במקום השני, תהיה המילה "מלון", המכילה 4 אותיות. המילה "אבטיח" עם 5 אותיות היא הבאה בתור, והיא המילה השלישית. חשוב לוודא שאין ברשימה מילים נוספות עם 5 אותיות, העשויות להיות אף הן במקום השלישי.
המשפט הזה מורכב מכמה מילים. כמה מילים יש במשפט הראשון בשאלה זו?
10
7
5
12
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
על מנת לענות נכונה על השאלה, יש להבין מה נדרש- המשפט השני, המסתיים בסימן שאלה מסביר מה נדרש לעשות: יש לספור כמה מילים יש במשפט הראשון בשאלה: 1. המשפט 2. הזה 3. מורכב 4. מכמה 5. מילים. המשפט הראשון מורכב מ-5 מילים, ולכן התשובה "5" היא התשובה הנכונה.
בשנה יש ארבע עונות: קיץ, סתיו, אביב, חורף. אם יש יותר עונות המכילות 4 אותיות בשמן מעונות המכילות כל כמות אחרת של אותיות, בחר בתשובה "נכון", אחרת בחר בתשובה המתארת את כמות העונות המכילות 4 אותיות בשמן.
3
2
לא נכון
נכון
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
על מנת לענות על השאלה, יש להבין מה נדרש: בחלק השני של השאלה כתוב "אם... בחר בתשובה... אחרת... בחרת בתשובה...". חלק זה הוא החלק החשוב בשאלה. יש לפרקו לשלבים: א. "אם יש יותר עונות המכילות 4 אותיות בשמן מעונות המכילות כל כמות אחרת של אותיות" - נבדוק כמה עונות יש המכילות ארבע אותיות בשם שלהן. העונות כתובות בחלק הראשון של השאלה: 1. סתיו 2. אביב 3. חורף. יש שלוש עונות המכילות 4 אותיות בשמן. ב. "בחר בתשובה נכון" - זו התשובה בה יש לבחור. * אם לא היו יותר עונות המכילות 4 אותיות בשמן, היה צורך לבדוק את החלק האחרון של ההוראה "אחרת בחר בתשובה המתארת את כמות העונות..." ולבחור בתשובה המתאימה לכך.
הקודם
הבא
חדש

סדרות מספריות

הוראות

במבחן שלפניך יוצגו לך מספרים בשורה. המספרים קשורים זה לזה בחוקיות מסוימת.
עליך לגלות חוקיות זו, ולהחליט מהו המספר שצריך להופיע בהמשכה של שרות המספרים (במקום סימן השאלה).

המבחן כולל 25 שאלות וברשותך 9 דקות.

מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.

10 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 20 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 30 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 40 Arrow Left Icon of an arrow pointing left ?
14
70
50
25
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
ניתן לראות כי כל אחד מהמספרים גדול ב-10 מהמספר שלפניו. 20 הוא 10 ועוד 10, 30 הוא 20 ועוד 10 וכן הלאה. על כן, המספר הבא בסדרה צריך להיות 50, שהוא 40 ועוד 10.
10 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 20 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 40 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 70 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 110 Arrow Left Icon of an arrow pointing left ?
120
220
150
160
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
סדרה זו דומה לסדרה הקודמת, אך החוקיות בה שונה. למספר הראשון (10), הוסיפו 10 על מנת להגיע למספר הבא- 20. ל-20 הוסיפו 20 על מנת להגיע ל-40. ל-40 הוסיפו 30 על מנת להגיע ל-70, ל-70 הוסיפו 40 והגיעו ל-110. נבחן את התוספות: +10 --> +20 --> +30 --> +40. כעת הבנו כי יש להוסיף 50 על מנת להגיע למספר הבא, 110+50 --> 160
2 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 4 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 12 Arrow Left Icon of an arrow pointing left 48 Arrow Left Icon of an arrow pointing left ?
480
120
96
240
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
4 הינו 2 כפול 2 או 2+2. מסתמן כי ניתן להמשיך את הסדרה באמצעות פעולת חיבור או כפל. המעבר מ-4 ל-12 הינו על ידי הכפלת המספר 4 ב-3 (או תוספת של 8). המעבר מ-12 ל-48 הינו על ידי הכפלת המספר 12 ב-4 (או תוספת של 36). סביר כי הסדרה המתבקשת היא סדרה של כפל. נבחן את המעברים: *2 --> *3 --> *4. סביר כי המעבר הבא יתבצע על ידי כפל ב-5. נחשב- 48*5. החישוב מעט מורכב, אך הואיל והתשובות רחוקות זו מזו, ניתן להסתפק בחישוב מקורב- 50*5=250.
הקודם
הבא
חדש

משחק התאמות

הוראות

במבחן שלפניך עליך להתאים במהירות הגדולה ביותר בין תמונה (אחת) לתאור טקסטואלי (שתי אפשרויות).
כדי לצפות בתמונה לוחצים על העיגול הכחול שבמרכז.

ואז בוחרים בטקסט שהכי מתאים לתמונה - מהירות זה שם המשחק!
בחרת מהר? תקבל הרבה כוכבים (ציון גבוה), בחרת לאט? (ציון נמוך), טעית? (0).


ויש גם בונוס קטן (חיובי/שלילי) שניתן לפי הזמן שייקח לך לזמן את התמונה הבאה ולכן עדיף לא להמתין סתם


כדי להקל עליך, נתחיל עם כמה שאלות לתרגול בלבד.

משחק התאמות שייך לדור חדש של מבחנים, הוא בודק מגוון רחב של יכולות כגון ריכוז, זריזות, התמודדות עם לחץ וקליטה מהירה של מצבים רגשיים, המבחן נמצא כעת בהרצה, נשמח לקבל מכם משוב.

במבחן שלפניך עליך להתאים במהירות הגדולה ביותר בין תמונה (אחת) לתאור טקסטואלי (שתי אפשרויות).

כדי לצפות בתמונה לוחצים על העיגול הכחול שבמרכז.

ואז בוחרים במהירות את הטקסט שהכי מתאים לתמונה - מהירות זה שם המשחק!

בחרת מהר? תקבל/י הרבה כוכבים (ציון גבוה), בחרת לאט? (ציון נמוך), טעית? (0).


ויש גם בונוס קטן (חיובי/שלילי) שניתן לפי הזמן שייקח לך לזמן את התמונה הבאה ולכן עדיף לא להמתין סתם.


כדי להקל עליך, נתחיל עם כמה שאלות לתרגול בלבד.

חדש

סדרות צורניות

הוראות

במבחן שלפניך תוצג לך סדרת צורות. הצורות קשורות זו לזו בחוקיות מסוימת במבנה גרפי גמיש על גבי רקע קונכייה. עליך לגלות חוקיות זו, ולהחליט מהי הצורה שצריכה להופיע בהמשכה של סדרת הצורות (במקום סימן השאלה.). המבחן כולל 25 שאלות וברשותך 13 דקות.

שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך להחליט מהי הצורה שצריכה להופיע בהמשכה של סדרת הצורות (במקום סימן השאלה).

התשובה הנכונה היא משושה. אם נסתכל על סדרת הצורות ממרכז הקונכיה (קו יחיד) החוצה (לכיוון סימן השאלה), נראה כי בכל צורה נוסף קו יחיד לעומת הצורה הקודמת. כך, הצורה הראשונה מכילה קו יחיד, השנייה שני קווים... אנו מחפשים צורה בעלת שישה קווים.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
במקרה זה המבנה שונה, ואינו נע ממרכז הקונכייה החוצה. ניתן לראות בצורות שלמטה שורה המתפתחת משמאל לימין, כאשר כל צורה מסתובבת ברבע סיבוב (90 מעלות) לעומת הצורה הקודמת. כך, הצורה הראשונה נמצאת עם ה "ראש" למעלה, השנייה עם ה "ראש" לצד ימין, והצורה הבאה בסדרה צריכה להיות עם ה "ראש" למטה, נשליך את המסקנה הזו על השורה העליונה ונגיע לפתרון.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא - כוכב שחור גדול. אם נבחן את שתי השורות העליונות, נראה שישנה חוקיות המורכבת משני היבטים. משמאל אנו רואים צורה לבנה וקטנה, במרכז אנו רואים צורה אפורה וגדולה יותר, ובצד ימין אנו רואים צורה שחורה וגדולה ביותר. כלומר- ככל שאנו מתקדמים מצד שמאל לצד ימים, הצורות הולכות וגדלות וכן הולכות ומתכהות. בהתאם לחוקיות אותה הבנו מצורת העיגול וצורת הריבוע, ננסה למצוא את התשובה הנכונה עבור צורת הכוכב. אנו מחפשים כוכב שחור, ועל כן תשובות עם כוכב אפור אינן מתאימות. בנוסף, אנו מחפשים כוכב גדול יותר מהכוכבים הקיימים על גבי החילזון, ועל כן תשובה עם כוכב קטן שחור אינה מתאימה.
הקודם
הבא
חדש

תרגילי חשבון

הוראות

במבחן זה יוצגו לך תרגילים חשבוניים.
לגבי חלק מהתרגילים תתבקש להגיע לתוצאה מדויקת,
בעזרת שימוש בארבע פעולות החשבון הבסיסיות:
חיבור (+), חיסור (-), כפל (*) וחילוק (: או /).
בתרגילים אחרים תתבקש להגיע לאומדן (הערכה) של תוצאת התרגיל ולא לחשב במדויק את התוצאה.
בעל פה בלבד! מחשבון או כלי כתיבה אסורים.

המבחן כולל 25 שאלות וברשותך 8 דקות.

תרגילי חישוב המבוססים על ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, בהם הנבחן נדרש לתת תשובה מדויקת או מקורבת לתשובה הנכונה לתרגיל המוצג.

מה היא התוצאה בקירוב של 7,388+844
8,237
8,229
8,235
8,231
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
8,232 =7,388+844
באמצעות חיבור ארוך, שהוצג בדוגמא הראשונה, ניתן להגיע לתשובה 8232. מבין כל האפשרויות המוצגות 8,231 היא הכי קרובה לפתרון אשר קיבלנו.
כמה הם בערך 1/2-1/7
1/6
1/3
1/4
1/5
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
7/14-2/14=5/14
המכנה נותר ללא שינוי, מכיוון שהינו זהה (14). נחסר בין המונים (7 פחות 2), ונקבל את התוצאה 5 במונה. 5/14 הוא שבר קרוב ל-5/15, שהוא למעשה 1/3. לכן, התשובה אשר מתאימה לתרגיל זה היא 1/3.
14+23
25
29
37
23
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
ניתן לפתור את התרגיל בחיבור ארוך . נחבר את ספרות האחדות, שנמצאות זו מעל זו 3+4=7
ואז נחבר את ספרות העשרות שנמצאות זו מעל זו 2+1=3:
23
+
14
------
37
דרך שנייה בה ניתן לפתור את התרגיל היא לפרק את המספר הקטן יותר (14) ל-10 ומה שנשאר (4). כעת נחבר 23+10=33. נוסיף ל-33 את ה-4 ונקבל 37.
כמה הם 15% מתוך 600?
95
90
85
80
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
נחשב כמה הם 10% מתוך 600. לשם כך נבצע את התרגיל
600*10
_____
100.
משום שיש לנו פעולת כפל, נצמצם את האפסים שבמונה (החלק העליון של השבר) ובמכנה (החלק התחתון של השבר), ונקבל 6*10.
כלומר 10% מתוך 600 הם 60. כעת נותר לנו למצוא 5% נוספים על מנת להגיע ל-15% הדרושים. לשם כך, נחלק את 10% שחישבנו ב-2,
וכך נקבל 5%: 60/2=30.
אם כך 15% הם 10%+5%, כלומר 60+30=90.
הקודם
הבא
חדש

גמישות תפיסה צורנית

הוראות

במבחן זה יוצג לך ציור. עליך לאתר בציור את אחת מארבע הצורות. הצורה הנכונה תופיע בדיוק כפי שהיא מוצגת באפשרויות התשובה, ללא שינוי בגודל או בזוית (ללא סיבוב).

מבחן צורה חבויה בודק את היכולת להפריד בין גירויים חזותיים, על מנת לאתר צורת מטרה נסתרת. מיומנות זו נדרשת בעבודות הדורשות חשיבה צורנית מורכבת, הבנה ותכנון מרחבי.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר בציור את אחת מארבע הצורות המופיעות בתשובות. התשובה הנכונה היא 1.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר בציור את אחת מארבע הצורות המופיעות בתשובות. התשובה הנכונה היא 2.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר בציור את אחת מארבע הצורות המופיעות בתשובות. התשובה הנכונה היא 3.
הקודם
הבא
חדש

הבנה טכנית

הוראות

במבחן הבא יוצגו לך תמונות המתארות מגוון מצבים. עבור כל שאלה, עליך לבחור באפשרות המתארת את המצב ההגיוני ביותר על פי נתוני השאלה

הבנה של עקרונות מכאניים-טכניים בסיסיים, מכונות פשוטות, כלים, וידע בסיסי בחשמל.

עליך לבחור באפשרות המתארת את המצב ההגיוני ביותר על פי נתוני השאלה.
איזה חבל יקרע ראשון?
3
לא ניתן לדעת
1
2
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
החבל שייקרע ראשון הוא החבל האלכסוני, כפי שמתואר שציור 1. הסיבה היא שהחבל קשור באלכסון, ולכן פועל עליו כוח אנכי וגם כוח אופקי, בעוד על החבלים האחרים פועל רק אחד מהכוחות.
עליך לבחור באפשרות המתארת את המצב ההגיוני ביותר על פי נתוני השאלה.
באיזה מצב שתי הנורות יהיו דלוקות?
3
לא ניתן לדעת
2
1
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא תשובה 3, בה אנו רואים כי שני המתגים סגורים, כך שהמעגל החשמלי המוביל לכל אחת מהנורות סגור, כאשר המעגל החשמלי סגור, החשמל יכול לזרום דרך המעגל, ולהגיע לנורה המתאימה. בתשובות 1 ו- רק אחד מהמעגלים סגור, ולכן בתשובות אלו אחת מהנורות לא מקבלת זרם חשמלי.
עליך לבחור באפשרות המתארת את המצב ההגיוני ביותר על פי נתוני השאלה.
מחממים מבחנה מלאה במים. הפקק משתחרר. לאיזה כיוון תזוז המבחנה?
2
1
לא ניתן לדעת
המבחנה תנוע לכיוון אחר מהמצויר
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא 1, בה הפקק של המבחנה עף לכיוון מנוגד לתנועת המבחנה עצמה. כאשר המבחנה מתחממת, המים בתוך המבחנה מתחממים אף הם, והלחץ בתוך המבחנה עולה. כאשר הלחץ מגיע לרמה גבוהה מספיק, הוא דוחף את הפקק החוצה. כתוצאה מהלחצים, הפקק יעוף לכיוון אחד והמבחנה לכיוון המנוגד.
הקודם
הבא
חדש

רוטציות מנטליות

הוראות

במבחן הבא תוצג לך צורה אחת בחלקו העליון של המסך. בחלקו התחתון, יוצגו לך ארבע צורות דומות, המופיעות בכיוונים (דרגות סיבוב) שונים. אחת מהצורות שונה מהצורה המקורית המוצגת בחלקו העליון, בכך שהיא מציגה תמונת מראה (השתקפות) שלה. אין זה משנה אם מניחים את המראה מצד ימין או מצד שמאל של הצורה המקורית. עליך לאתר את הצורה שהיא השתקפות של הצורה המקורית ולסמנה.

היכולת לבצע רוטציה מנטלית היא חלק מהיכולות המרחביות, ועומדת בפני עצמה וכגורם נפרד מהיכולת לתפוס צורות. המבחן מחייב את הנבדק לדמיין סיבובים של הצורה המוצגת, ולכן נקרא רוטציות (סיבובים) מנטליות (בהשאלה: דמיון). כל התהליך מתבצע בחשיבה, ואין שימוש באלמנטים פיזיים (צורות ממשיות) על מנת לבצע את המטלה.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר את הצורה שהיא השתקפות של הצורה המקורית ולסמנה.
התשובה הנכונה היא 4 והיא מהווה "תמונת מראה" של הפרח המוצג בחלק העליון של המסך . בצורה המקורית הפרח נמצא בחלק העליון של הגבעול, מצידו הימני. בתשובה 4 הפרח נמצא בחלק העליון של הגבעול, אך מצידו השמאלי. נדמיין שהנחנו מראה מצד ימין של הפרח המקורי (או מצד שמאל, אין זה משנה), ונקבל את הציור המוצג בתשובה 4. התמונה בתשובה 1 היא העתק מדויק של הפרח המקורי. תשובה 2 מציגה בדיוק את אותו פרח, אך סובבו אותו לצד ימין רבע סיבוב (90 מעלות), ובתשובה 3 סובבו את הפרח מעט לצד ימין (45 מעלות).
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר את הצורה שהיא השתקפות של הצורה המקורית ולסמנה.
תשובה מספר 1 היא התשובה הנכונה. אם נציב מראה מימין (או משמאל) לציור המטרה, נקבל בדיוק את תשובה מספר 1. תשובה מספר 2 שגויה. היא זהה לתמונת המקור, אך עבורה היפוך של 180°. תשובה מספר 3 שגויה. היא מתארת מצב מבלבל: הסימן במרכז התמונה (K) אכן מהווה תמונת מראה והיפוך (180°) של תמונת המטרה, אך הסימן הצהוב בחלקה העליון של תמונת המטרה נשאר במקומו, ולא "הסתובב" עם הסימן הפנימי. תשובה מספר 4 שגויה. היא מציגה מצב הפוך: סימן במרכז התמונה זהה לתמונת המקור, אך הסימן הצהוב מהווה תמונת מראה.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
עליך לאתר את הצורה שהיא השתקפות של הצורה המקורית ולסמנה.
תשובה מספר 1 היא התשובה הנכונה. אם נציב מראה מימין (או משמאל) לציור המטרה, ונסובב את הצורה 180° נקבל את תשובה מספר 1. תשובה מספר 2 שגויה. אמנם האיור השחור זהה לתמונת המקור, אך החץ הצהוב מצביע לכיוון אחר. תשובה מספר 3 שגויה. היא מהווה היפוך (180°) של תמונת המטרה. תשובה מספר 4 שגויה. כיוונו של החץ שונה מתמונת המקור. בתשובה מספר 4 החץ מצביע כלפי החלק הצר של האיור (תחתית התמונה בתמונת המקור) בעוד בתמונת המקור הוא מצביע לעבר "ראש" האיור.
הקודם
הבא
חדש

קריאת נתונים

הוראות

במבחן זה יוצגו לך נתונים בצורה של טבלה או תרשים.
עבור כל שאלה, עליך לבחון את הנתונים המוצגים, ולהסיק מהי התשובה המתאימה ביותר לנתונים אלו.

המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.

בהשוואה בין בנים לבנות, בגיל שנתיים לעומת הלידה:
שיעור הצמיחה של בנות דומה לזה של בנים באורך, אך נמוך משמעותית מהם בהיקף הראש
שיעור הצמיחה של בנות דומה לזה של בנים בשני המימדים (אורך והיקף ראש)
שיעור הצמיחה של בנות נמוך מזה של הבנים בשני המימדים (אורך והיקף ראש)
שיעור הצמיחה של בנות דומה לזה של בנים באורך, אך גבוה משמעותית מהם בהיקף הראש
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
יש להתייחס לשיעור (אחוז) השינוי בין גיל שנתיים לגיל לידה. עבור אורך- בנות עלו מאורך של 49 ס"מ לאורך של 86, והשינוי אצל הבנים הינו מקביל, מ-50 ל-87. האחוזים (86 מ-49 ו-87 מ-50) הינם דומים מאוד זה לזה. באופן דומה, שינוי היקף הראש של בנות הינו מ-34.8 ל-47.4 ושל בנים מ-35.8 ל-48.7. שוב, מדובר במספרים קרובים, וגם האחוזים דומים זה לזה.
על מנת לעבור מעמודת "ציון עבודה 2 (מתוך 5)" לעמודה של "ציון עבודה 2 (מתוך 15)", יש לבצע את הפעולה הבאה:
לכפול כל ציון ב-3
לכפול כל ציון ב-10 ולהוריד 5
לכפול כל ציון ב-5
להוסיף לכל ציון 10 נקודות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא שיש לכפול כל ציון ב-3. ניתן לראות זאת בקלות כאשר נבחן את ציוניהם של תלמידים מספר 5 ו-6, אשר השיגו ציון 5 מושלם בעבודה, ובהתאמה- ציונם מתוך 15 הוא 15.על מנת להגיע מציון של 5 ל-15, הוכפל הציון פי 3. יש לבצע פעולה זהה על כל הציונים, משמע תמיד יש לכפול את כל הציונים פי 3 על מנת להגיע מעמודת "ציון עבודה 2 (מתוך 5)" לעמודה של "ציון עבודה 2 (מתוך 15)".
עבור עקומות האורך- ניתן לומר כי:
לעיתים בנים ארוכים יותר מבנות, ולעיתים בנות ארוכות יותר מבנים
באופן עקבי בנים ארוכים יותר מבנות
באופן עקבי בנים קצרים יותר מבנות
באופן עקבי בנות ארוכות יותר מבנים
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
ניתן לראות כי עקומת האורך של הבנים (המתחילה במספר 50 ומסתיימת במספר 87 ומצוירת בקו כחול מפוספס) נמצאת תמיד מעל לעקומת האורך של הבנות (המתחילה במספר 49 ומסתיימת במספר 86 ומצוירת בקו אדום מנוקד).
השינוי הגדול ביותר בגדילה הינו:
באורך של בנים, מגיל לידה עד 3 חודשים
בהיקף הראש של בנים, מגיל לידה עד 3 חודשים
באורך של בנים, מגיל 12 עד 15 חודשים
בהיקף הראש של בנים, מגיל 12 עד 15 חודשים
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
בגרף עקומות, כמו זה המוצג כאן, כאשר אנו מדברים על העליה המשמעותית ביותר, אנו מחפשים את העליה הגדולה ביותר בקו, מעין "הר" תלול. ניתן לראות כי הקו תלול ביותר בתחילתו (גיל 0 עד 3 חודשים), ולאחר מכן הופך לקו מתון יותר (מישור ולא הר). בנוסף, ניתן לראות כי הקו תלול יותר עבור עקומת האורך (העקומה העליונה) מאשר עקומת היקף הראש (העקומה התחתונה).
מתוך טבלת הנתונים, ניתן לשער כי למבחן לא ניגשו:
10 תלמידים
לא ניתן לדעת
5 תלמידים
3 תלמידים
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה הינה 3 תלמידים. ניתן לראות כי עבור 3 תלמידים לא הוזן ציון מבחן, ועל כן ניתן לשער כי הם לא ניגשו למבחן. עבור כל יתר התלמידים ישנו ציון מבחן, משמע- הם בהכרח ניגשו למבחן. לא ייתכן שיותר מ-3 תלמידים נעדרו מהמבחן.
הקודם
הבא
חדש

התאמת מחרוזות

הוראות

מימין ומשמאל למסך יוצגו לך שתי מחרוזות (רצף של אותיות, סימנים ומספרים), עליך לבחור האם הן זהות או שונות.

מבחן זה בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים (אותיות ומספרים). מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.

שךלדג,54ק' שךלדג,54ק'
זהות
שונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
המחרוזת מימין זהה למחרוזת שבצד שמאל בכל תו ותו.
4!אקראט5רם 4!לקראט5רם
זהות
שונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
ישנו הבדל בין המחרוזות:
המחרוזת מימין שונה בתו השלישי (זה שמופיע בין "!" לבין "ק"), במחרוזת מימין מופיע התו "א" ואילו במחרוזת שבצד שמאל מופיע התו "ל".
2ג45ןף-/!& 2ג45ןף-/!&
זהות
שונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
המחרוזת מימין זהה למחרוזת שבצד שמאל בכל תו ותו.
$%עי24א&^ת $&עי24א&^ת
זהות
שונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
ישנו הבדל בין הרצפים:
התו השני ברצף הימני הינו "%" ואילו ברצף השמאלי הוא "&".
לח1$ידכ#$ם לח1$ידכ#$ם
זהות
שונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
המחרוזת מימין זהה למחרוזת שבצד שמאל בכל תו ותו.
הקודם
הבא
חדש

שליטה בשפה האנגלית

הוראות

לפניך טקסט, ולאחריו מופיעות 5 שאלות הקשורות אליו. עליך לקרוא את הטקסט ולענות בהתאם על השאלות. בחלק הראשון, יופיע הטקסט לבדו, ללא שאלות, בכדי שתוכל/י לקרוא אותו. ולאחר מכן יופיעו השאלות, ובצידן ימשיך להופיע גם הטקסט אותו קראת בחלון מצומצם. הזמן שלא ינוצל בחלק זה יעבור לחלק עם השאלות.

אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.

A learning disability is:
Seven areas.
A surprising underachievement.
Working memory problems.
A 1970 definition.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
לפניך טקסט ומספר שאלות הקשורות אליו. עליך לענות על השאלות, בהתאם לכתוב בטקסט.
The difference between RD and MD is:
It is easy to diagnose RD, but not MD.
We know more about MD.
We know more about RD.
RD is a learning disability, but MD is not.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
לפניך טקסט ומספר שאלות הקשורות אליו. עליך לענות על השאלות, בהתאם לכתוב בטקסט.
הקודם
הבא
חדש

שליטה בשפה האנגלית

הוראות

לפניך משפטים. בכל משפט חסרה מילה. יש לבחור מבין התשובות את המילה המשלימה את המשפט בצורה הטובה ביותר.

אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.

The doctor was late because of an ______ at the hospital
emergency
dream
checkboard
intelligent
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא תשובה emergency,משמעותה "מקרה חרום". המילים האחרות "חלום", "לוח דמקה" ו"אינטליגנט" אינן מתאימות להשלמת המשפט.
You may be surprised to ______ from me
talk
listen
hear
see
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא תשובה hear ,משמעותה "לשמוע". המילים האחרות "לראות", "להקשיב" ו"לדבר" אינן מתאימות להשלמת המשפט.
I have been __________ in line for hours
Searching
Waiting
Holding
Going
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא תשובה waiting, משמעותו "מחכה". המילים האחרות "הולך", "מחזיק" ו"מחפש" אינן מתאימות להשלמת המשפט.
הקודם
הבא
חדש

התאמת צורות

הוראות

במבחן מוצגים שני מרחבים, בכל אחד מהם כמות של צורות.
עליך להתאים בין הצורות השונות בכל אחד מהמרחבים, על ידי לחיצה על הצורות. בחירה בצורות זהות תעלים את הצורות מהמסך, וניתן יהיה להתקדם לזוג הבא.
מומלץ להשתמש בעכבר במידה והבחינה במבצעת במחשב נייד.

המבחן הינו חלק ממבחני הדיוק והמהירות. במבחן נבדקת היכולת לעבודה מהירה ומדויקת במרחב, איתור סימנים ספציפיים ועבודה עם עכבר. מיומנויות אילו נדרשות בעבודות הדורשות דיוק חזותי, כגון קריאת שרטוטים, איתור מידע במסכים עמוסים וזריזות ביצועית כללית.


חדש

חומרה ומערכות הפעלה

הוראות

לפניך מבחן אשר בוחן את הידע שלך בתחום החומרה ומערכות הפעלה.
מבחן זה כולל 25 שאלות ומשך הבחינה 15 דקות.

המבחן בוחן את הידע המקצועי בפתרון בעיות בתחום החומרה ומערכות הפעלה.

מה הוא דפדפן?
סוג של תוכנה המציגה דפי אינטרנט
כתבן
פנקס - דפדפת
סוג של תוכנה המאפשרת לדפדף בין המסמכים
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
דפדפן (Browser) הוא סוג של תוכנה המציגה דפי אינטרנט ומאפשרת לעבור בין דפים שונים.
הקודם
הבא
חדש

פתרון תקלות מחשב

הוראות

לפניך מבחן אשר בוחן את הידע שלך בפתרון תקלות בתחום החומרה ומערכות הפעלה.
מבחן זה כולל 22 שאלות ומשך הבחינה 10 דקות.

המבחן בוחן את הידע המקצועי בפתרון תקלות מחשב.

מה הסיבה שהמחשב לא נדלק:
ישנה בעיה במערכת ההפעלה
ישנה בעיה במסך
ישנה בעיה בספק כח
כל התשובות נכונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
התשובה הנכונה היא בעיה בספק הכוח של המחשב
הקודם
הבא
חדש

זכירת ספרות

הוראות

במבחן זה יוצגו לך 15 רצפים של ספרות, כל אחד מהם כולל 3 ספרות או יותר,

עליך לשנן את רצף הספרות המוצג בחלק העליון של המסך.
לאחר שסיימת לשנן את רצף הספרות יש לסגור את החלון העליון ולהקליד את הספרות, על-פי סדר הופעתן, בחלון התחתון.

זיכרון ספרות בודק את הזיכרון המספרי המיידי ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.

הקלד/י, על-פי הסדר, את רצף הספרות כאן יש להקליד את הספרות: 1,2,3

הקלד/י, על-פי הסדר, את רצף הספרות כאן יש להקליד את הספרות: 3,5,7,8,9

הקלד/י, על-פי הסדר, את רצף הספרות כאן יש להקליד את הספרות: 3,4,6,7
הקודם
הבא
חדש

זכרון - שמות

הוראות

במבחן זה תוצג לך רשימה של שמות.
עליך לשנן את השמות המוצגים, בעל פה בלבד! אסור לרשום, יהיו לך 2 דקות לשלב השינון.
תוכל/י לעבור לפני הזמן, אך מומלץ לנצל את הזמן לשנן את הרשימה.
לא תוכל/י לחזור לרשימה לאחר מכן.

בשלב הבא תתבקש/י להתאים את השמות הפרטיים לשמות המשפחה, כפי שהיו ברשימה המקורית. למשל,
רשימת השמות היא:
עומר וסיגל איבנקובסקי
אלכס ושרה גולני
שירלי ויוסף גיסין
משה ומירב כהן

לקבלת שאלת הדוגמה לחץ/י על "שלב הבא".

זכרון שמות בודק את הזכרון המילולי המיידי ומרכיב את התכונה של זכרון בחיי היום-יום (זכרון בעולם האמיתי). זכרון זה הינו הזכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.

עליך להתאים את השמות הפרטיים לשמות המשפחה, כפי שהיו ברשימה המקורית.
גולני
שרה
משה
הילה
יוסף
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
אחד הזוגות אשר שיננת היה אלכס ושרה גולני. בהתאם לכך התשובה הנכונה היא - "שרה"
עליך להתאים את השמות הפרטיים לשמות המשפחה, כפי שהיו ברשימה המקורית.
כהן
משה
נטלי
דוד
אסנת
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
אחד הזוגות אשר שיננת היה משה ומירב כהן. בהתאם לכך התשובה הנכונה היא - "משה"
עליך להתאים את השמות הפרטיים לשמות המשפחה, כפי שהיו ברשימה המקורית.
גיסין
יעקב
שרה
שירה
יוסף
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
אחד הזוגות אשר שיננת היה שירלי ויוסף גיסין. בהתאם לכך התשובה הנכונה היא - "יוסף"
הקודם
הבא
חדש

זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות

הוראות

במבחן זה תוצג לך רשימת מטלות ותתבקש/י לשננה, בעל פה בלבד! אסור לרשום.
הרשימה תכלול 5 מטלות.

אחרי מבחן קצר אחר...


תוצג רשימה שמכילה 10 מטלות וממנה יש לבחור את המטלות אשר למדת.
יוקצו דקה לשינון המטלות ו-2 דקות לסימון המשימות מתוך הרשימה.

להלן רשימת שינון:
למיין בגדים
לסדר בגדים בארון
לשלם חשבון חשמל
לתקן טעויות בדו"ח השבועי
בדיקת ראייה בשעה 17:20

המבחן בודק את הזכירון המילולי לטווח הבינוני ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.

יש לזכור את רשימת המטלות המופיעה בהוראות. לאחר מכן לבחור מתוך הרשימה שלפניך 5 מטלות.
למיין ספרים
למיין בגדים
לשלם חשבון חשמל
לתקן טעויות בדו"ח השנתי
בדיקת ראייה בשעה 17:20
לשלם חשבון מים
לסדר בגדים בארון
בדיקת רופא בשעה 11:20
לתקן טעויות בדו"ח השבועי
לסדר פירות בקערה
הקודם
הבא
חדש

הקלדה מהירה

הוראות

בחלקו העליון של המסך מופיע טקסט המקור.

בחלקו התחתון של המסך עליך להקליד בעצמך את טקסט המקור אחד לאחד, כך שיהיה זהה לחלוטין לטקסט המקורי, כולל רווחים וכדומה.

על הכתיבה להיות רציפה, ללא ירידת שורה (בלי Enter)

מבחן הקלדה מהירה בוחן את היכולת להקליד טקסט במהירות ותוך שמירה על רמה גבוהה של דיוק.

אינטליגנציה היא אחד מהמשתנים הנחקרים ביותר בעולם הפסיכולוגיה, בהיותה נתפסת כמכשיר הסתגלות עיקרי של הפרט לדרישות סביבתו, אך שאלות רבות לגביה עדיין נותרו ללא מענה.
מילים: 0 התקדמות: 0.00%
הקודם
הבא

מבחן אישיות

המבחן המקוצר בודק 17 תכונות מרכזיות של האישיות באמצעות 15 שאלות שבהן תידרשו לתעדף תכונות או מצבים שונים. זהו מבחן קצר, 'קליל'.
האורך בממוצע כ 15 דקות לנבחן.

אתר זה מציע אפשרות לשימוש ברכיב נגישות. באפשרותך לבטל אפשרות זו.

בחר לכמה זמן יוסתר הכפתור: