חפש באתר
Linkedin Facebook Whatsapp
כישורים אישיות אמינות
המלצות תוצאות הבחינה

הנחיות למנהלי הגיוס בעת ביצוע מבחן מקומי במערכת

בכדי להתחיל את הבחינה, יש צורך במחשב עם חיבור לאינטרנט במחשב המקומי (זה שבו תבוצע הבחינה).
1
מומלץ לפתוח כרטסת חדשה בדפדפן כדי שניתן יהיה לצפות בהנחיות שבהמשך תוך כדי ביצוען (לחץ/י כאן לפתיחת דף חדש).
2
לחץ/י על  כניסה לבחינה בצדו הימני של המסך..
3
יש להקליד את קוד הלקוח ואת מזהה האישי של הנבחן/ת. לחיצה על כניסה תעביר את הנבחן/ת לממשק הבחינה.
4
בהצלחה

אתר זה מציע אפשרות לשימוש ברכיב נגישות. באפשרותך לבטל אפשרות זו.

בחר לכמה זמן יוסתר הכפתור: