חפש באתר
linkedin facebook whatsapp
כישורים אישיות אמינות
המלצות תוצאות הבחינה

דוחות המערכת

בהמשך מקבץ דוחות מייצג ובכלל זה המלצה מסכמת, כישורי המועמד, פרופיל אישיות ואמינות המופקים על ידי המערכת

ממוצע כללי

ממוצע מתמטי כללי של כלל המבחנים שנבדקו, חשוב להבין שיש מבחנים בעלי חשיבות שונה ולכן הממוצע לא בהכרח משקף את הרמה של הנבחן בתפקיד.

דיוק כללי

רמת הדיוק אליה הגיע הנבחן, ביחס לכמות השאלות אותן פתר, וביחס לאוכלוסיה הכללית. ככל שרמת הדיוק גבוהה יותר, כך ניתן לומר כי הנבדק עובד בצורה מדויקת במשימות הדורשות חשיבה.

הספק כללי

כמות השאלות עליה ענה הנבחן, במגבלת הזמן המוקצב לו, וביחס לאוכלוסייה הכללית. ככל שההספק גבוה יותר, כך קצב עבודתו של הנבדק מהיר יותר במשימות הדורשות חשיבה.
6
6
6
4
5
7
4
6
5
8
6

יכולת צורנית

יכולת להתמודד עם גירויים צורניים מסוגים שונים, תפיסת צורות חזותיות במדויק ומעקב אחר מיקומן של הצורות, המשתנה במרחב.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות צורניות

זיכרון יום-יומי

זיכרון יום-יומי הוא היכולת לזכור מידע בו אנו נתקלים באופן שוטף ולשלב אותו במידע קודם שיש לנו, על מנת להשתמש בו במועד מאוחר יותר, בכדי להשיג את מטרותינו ולהשלים את משימותינו. החומר הנזכר הוא בעל משמעות והזיכרון הנוצר תלוי בהקשר בו נלמד המידע החדש.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות זכירת ספרות

חשיבה מופשטת

היכולת ללמוד ביעילות ובמהירות נושאים חדשים, לפתור בעיות ולנתח תהליכים מורכבים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות סדרות צורניות

הבנת אנגלית

מבחן זה מסייע לבחון את רמת הידע באנגלית בשני היבטים: יכולת אוצר המילים, החל מרמה בסיסית ועד לרמה מתקדמת, ויכולת להבנה כוללנית של המשמעות.
מבחנים המקושרים לתכונה
שליטה בשפה האנגלית

זריזות ביצועית

היכולת לבצע ביעילות ובזריזות מטלות פשוטות ומונוטוניות הדורשות קשב, ריכוז, תשומת לב לפרטים ודיוק.
מבחנים המקושרים לתכונה
התאמת מחרוזות

יכולת מילולית

היכולת להתמודד בהצלחה עם בעיות שתוכנן מילולי בעיקרו; יכולת לאנליזה ולהבנה של מסרים מילוליים מורכבים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות הבנת הוראות מילוליות זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות

כושר דידקטי

רוחב ועומק הידע שנלמד לאורך החיים בתחומי שפה, מדעים וידע כללי.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות שליטה בשפה האנגלית זכירת ספרות

יכולת חשיבה

היכולת השכלית הכללית של המועמד, המהווה מדד באשר ליכולתו ללמוד, לקלוט מידע, לעבדו ולהשתמש בו, לרכוש מיומנויות חדשות ולהתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות סדרות מספריות סדרות צורניות

יכולת מספרית

גישה חשבונית כללית, היכולת לביצוע מהיר ומדויק של פעולות חשבון בסיסיות, אומדן מספרי, חשיבה והגיון מתמטי.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות מספריות זכירת ספרות

הבנה כלכלית

היכולת להבין ולנתח מידע כמותי, המופיע בטבלאות או בגרפים ולהסיק ממנו מסקנות.
מבחנים המקושרים לתכונה
קריאת נתונים

יכולת ניתוח

היכולת ללמוד לפתור בעיות חדשות, שהאדם אינו יודע להתמודד איתן באופן אוטומטי.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות הבנת הוראות מילוליות סדרות מספריות סדרות צורניות קריאת נתונים
הספק: 80.3% ניצול זמן: 89.3%
הבנת הוראות מילוליות
התחלה : 09/06/20 09:22 | סוף : 09/06/20 09:35
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
19 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
19 נכונות מתוך הספק של 20
הספק
20 תשובות מתוך 25
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
ניצול: 100% מתוך 12 דקות
התחלה : 09/06/20 09:22 | סוף : 09/06/20 09:35
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
סדרות מספריות
התחלה : 09/06/20 09:37 | סוף : 09/06/20 09:46
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
11 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
11 נכונות מתוך הספק של 14
הספק
14 תשובות מתוך 25
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
ניצול: 100% מתוך 9 דקות
התחלה : 09/06/20 09:37 | סוף : 09/06/20 09:46
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
סדרות צורניות
התחלה : 09/06/20 09:47 | סוף : 09/06/20 09:57
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 24
הספק
24 תשובות מתוך 25
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
ניצול: 78% מתוך 13 דקות
התחלה : 09/06/20 09:47 | סוף : 09/06/20 09:57
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
זכירת ספרות
התחלה : 09/06/20 09:58 | סוף : 09/06/20 10:08
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
הספק
זיכרון ספרות בודק את הזיכרון המספרי המיידי ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
ניצול: 100% מתוך 10 דקות
התחלה : 09/06/20 09:58 | סוף : 09/06/20 10:08
זיכרון ספרות בודק את הזיכרון המספרי המיידי ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
אנלוגיות מילוליות
התחלה : 09/06/20 10:09 | סוף : 09/06/20 10:16
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 22
הספק
22 תשובות מתוך 25
אנלוגיות מילוליות נחשבות לחלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הגיון אינדוקטיבי (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), והגיון יום-יומי, כמו גם מיכולת הלמידה, הבנה סביבתית ויכולת יצירת רעיונות חדשים.
ניצול: 100% מתוך 6 דקות
התחלה : 09/06/20 10:09 | סוף : 09/06/20 10:16
אנלוגיות מילוליות נחשבות לחלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הגיון אינדוקטיבי (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), והגיון יום-יומי, כמו גם מיכולת הלמידה, הבנה סביבתית ויכולת יצירת רעיונות חדשים.
זכרון לטווח בינוני - רשימת מטלות
התחלה : 09/06/20 10:22 | סוף : 09/06/20 10:24
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
8
5
המבחן בודק את הזכירון המילולי לטווח הבינוני ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
ניצול: 39% מתוך 3 דקות
התחלה : 09/06/20 10:22 | סוף : 09/06/20 10:24
המבחן בודק את הזכירון המילולי לטווח הבינוני ומרכיב את התכונה של זיכרון בחיי היום-יום (זיכרון בעולם האמיתי). זיכרון זה הינו הזיכרון בו אנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. זיכרון נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שהוא אחד הכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
התאמת מחרוזות
התחלה : 09/06/20 10:18 | סוף : 09/06/20 10:22
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
36 תשובות נכונות מתוך 50
דיוק
36 נכונות מתוך הספק של 37
הספק
37 תשובות מתוך 50
מבחן זה בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים (אותיות ומספרים). מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
ניצול: 100% מתוך 4 דקות
התחלה : 09/06/20 10:18 | סוף : 09/06/20 10:22
מבחן זה בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים (אותיות ומספרים). מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
קריאת נתונים
התחלה : 09/06/20 10:27 | סוף : 09/06/20 10:45
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
20 תשובות נכונות מתוך 24
דיוק
20 נכונות מתוך הספק של 20
הספק
20 תשובות מתוך 24
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
ניצול: 100% מתוך 18 דקות
התחלה : 09/06/20 10:27 | סוף : 09/06/20 10:45
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
שליטה בשפה האנגלית
התחלה : 09/06/20 10:46 | סוף : 09/06/20 11:04
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
12 תשובות נכונות מתוך 19
דיוק
12 נכונות מתוך הספק של 18
הספק
18 תשובות מתוך 19
אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.
ניצול: 96% מתוך 16 דקות
התחלה : 09/06/20 10:46 | סוף : 09/06/20 11:04
אנגלית היא שפה חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים. למעשה, מעטים התחומים בהם הבנת השפה האנגלית אינה נדרשת כלל. יחד עם זאת, הבנת אנגלית נדרשת ברמות שונות לעבודות שונות. יש כאלו שיצטרכו לדעת מילים בסיסיות ; יש כאלו שיידרשו ליכולות קריאה של חומרים בסיסיים; יש כאלו שיידרשו להבנה גבוהה של חומרים טכניים; ואחרים יידרשו ליכולות ביטוי מצוינות.
גבוה מאוד
קבלת מרות וביקורת
היכולת לקבל את מרות וסמכות הממונים, הערות ודרישות לשינוי, מבלי לחוש תסכול, תחושת איום או קיפוח.
גבוה
סדר וארגון
אנשים מסודרים, נקיים ומאורגנים
ממוצע גבוה
יכולת מתן שירות
אדיבות, אלטרואיזם, רצון לעזור לזולת, חמימות ויכולת גבוהה ליצירת אמון.
אחריות אישית
המידה בה ניתן לסמוך על הפרט שיעמוד במטלות ובנושאים שבאחריותו, נכונותו לביצוע מסור ונאמן של המשימות הנדרשות במסגרת התפקיד, ונכונותו לשאת בתוצאות הנובעות מאיכות הביצוע.
יציבות תעסוקתית
צורך בביטחון תעסוקתי, המשכיות ויציבות במקום העבודה.
השתלבות במסגרת
הנטייה של האדם להפנים את הנורמות הקיימות במסגרת ולאמץ את נהלי עבודה הנהוגים.
ממוצע
תפקוד במצבי לחץ
היכולת לתפקד ביעילות, תוך שיקול דעת ובקרה עצמית, נוכח לחצי זמן, ובתנאי עומס, עמימות, תסכול ולחץ, וכן במצבי מתח וקונפליקט האופייניים לעבודת צוות.
התמדה במשימה
יכולת להנעה עצמית לסיום משימות, ביצוע משימות עד תומן למרות הסחות דעת או שעמום.
ממוצע נמוך
יוזמה בעבודה
הנטייה לחפש ולהציע דרכים לביצוע משימות, וכן לפעול לחידוש, שיפור או ייעול הארגון.
אדפטיביות
גמישות והתאמה לסביבות חדשות, אנשים בעלי דעות שונות בסביבת העבודה ופתיחות לתרבויות.
נמוך
יכולת הפעלת אנשים
היכולת להוביל אחרים לקראת ביצוע משימה, לגלות סמכות, מנהיגות, ויצירת מוטיבציה בקרב אחרים.
מעורבות חברתית בארגון
היכולת להשתייך לקבוצה, ליצור קשרים בינאישיים ולפעול לביצוע פעילות חברתית שתביא לחיזוק הקשרים בין העובדים, ותתרום לשיפור התפוקות של הצוות.
עצמאות
יכולתו של אדם לפעול ולקבל החלטות, תוך גיוס משאבים פנימיים, להתמודד בכוחות עצמו עם מגוון משימות ומצבים, ללא צורך בהכוונה, תמיכה או פיקוח חיצוני.
נטייה מכירתית
המידה שבה ישנה נטייה אישיותית לעיסוק במכירות (במנותק מכישורי מכירה, אותם יש לבחון בנפרד)
נמוך מאוד
עבודה תוך שיתוף פעולה
עזרה הדדית, התחשבות, פתיחות ותקשורת בינאישית טובה במהלך ביצוע המשימה בצוות. כמו כן, היכולת לקבל עמדות ואמונות שונות, ללא שיפוטיות, מתוך הבנה וקבלת האחר.

טיפוס אישיותי: מחויב

המחויב שייך לקבוצת האדמיניסטרטורים

האדמיניסטרטורים הם משתפי פעולה ומעשיים, מעריכים סדר, בטחון ויציבות. הם מצוינים בלוגיסטיקה ואדמיניסטרציה, מסתדרים עם היררכיה וחוקים ועומדים במילתם. מנגד, הם עשויים להיות נוקשים ולהתנגד לשינויים.

תיאור המחויב ממלא את מחויבויותיו בדקדקנות, גם אם זה ברגע האחרון. הוא נוטה לריצוי, מה שיכול לגרום לכך שאחרים ייקחו קרדיט על עבודתו. במצבים אלו, הוא מאבד התלהבות ובטחון. למרות מופנמותו, הוא זוכר פרטים קטנים על אחרים, תכונה המסייעת לו לזכות בליבם ולשמור על יחסים קרובים.
חוזקות תמיכה – עוזר, חולק בידע, ניסיון, זמן ואנרגיה, אמפטי ולא ביקורתי. סבלנות – עובד באיטיות לעבר המטרה ומקבל החלטות ככל שהזמן עובר. נאמנות – מחובר רגשית לארגונים, רעיונות ואנשים. כישורים מעשיים – בעל יכולת מעשית לתמוך בסובבים אותו גם אם העזרה הנדרשת היא יום-יומית ואפורה.
נקודות לשיפור ביישנות וותרנות – שם את רגשותיהם של הסובבים אותו לפני שלו. מאפשר להם לקחת קרדיט על עבודתו ולא דורש הכרה. הדחקת רגשות – מדחיק רגשות שליליים ובכך גורם לעצמו לחץ ותסכול. נוקשות – מעריך מסורת ולא ישנה את דרכיו בקלות אלא במצבים משברים.
סגנון עבודה מטרתו הינה להושיט עזרה ולהתקבל על סביבתו, הוא עושה זאת באמצעות תמיכה רגשית ומעשית. יחתור לפתרונות שיטיבו עם כולם, ויתקדם לקראת נקודה זו באיטיות ובזהירות.
שדה תעסוקתי עבודות עם היסטוריה מאחוריהן, כמו רפואה, עבודה סוציאלית, אך גם תמיכה טכנית, שירות לקוחות וייעוץ.
קבלת מרות נוטה לקבל מרות, עובד ביציבות ובסבלנות להשלמת משימות ולשביעות רצון מנהליו. יחד עם זאת, תרומתו לעיתים נחבאת מהמנהל, והוא לא ידרוש שבח או משוב. כאשר מתמודד עם אתגר (מנהל חדש, שיטות חדשות), עלול להילחץ וזקוק לתמיכה ואישוש.
עבודה בצוות זקוק לצוות רגוע עם מעט מתחים בין-אישיים ועבודה שיתופית טובה. עלול לקחת על עצמו עומס רב כדי לפתור חיכוכים, יש שינצלו זאת ויזדקק להגנה מפניהם.
סגנון ניהולי אינו נהנה לנהל, אך יכול לעשות זאת היטב. הוא נסמך על חמימות ואכפתיות, ויכול לבסס יחסים בין-אישיים חזקים עם כפיפיו. יכולתו ליישם תכניות באופן מדויק עוזרת לו להוביל צוותים, אך רגישותו עלולה להכביד ולעיתים להכשילו.

מחויבות ואחריות

אנשים מצפוניים, אמינים, בעלי תחושת מחויבות ומוסר גבוהים ורצון להפגין יסודיות, חריצות והשקעת מאמץ. אנשים מאורגנים ושאפתנים, מצליחים להשיג הכל בדרך ישרה, בעלי משמעת עצמית. לעיתים מכורים לעבודה.
ממוצע גבוה
המידה שבה אדם מרגיש שיש לו יכולת להתמודד בכוחות עצמו עם אתגרים.
נמוך
אנשים מסודרים, נקיים ומאורגנים.
גבוה
אנשים הנצמדים לעקרונותיהם האתיים וממלאים התחייבויות מצפוניות.
ממוצע
אנשים עם שאיפות גבוהות שמוכנים לעבוד קשה על מנת להגיע למטרותיהם.
ממוצע גבוה
היכולת לבצע משימה עד הסוף למרות שעמום או הסחות אחרות.
ממוצע גבוה
אנשים זהירים ומחושבים הנוטים לפעול רק לאחר חשיבה יסודית.
ממוצע גבוה

התחשבות ושירותיות

אנשים אדיבים, אלטרואיסטים, בעלי רצון לעזור לזולת, חמימים, יכולת גבוהה ליצירת אמון. מאופיינים בכנות, סימפטיה וחוסר אנוכיות. הם אוהבים אנשים ואנשים אוהבים אותם.
ממוצע גבוה
נטייה להאמין שהאחר כנה ובעל כוונות טובות.
ממוצע גבוה
אנשים המתנהגים באופן המשקף את רגשותיהם האמיתיים.
ממוצע גבוה
דאגה אקטיבית לשלומם של אחרים, נדיבות, התחשבות ורצון לעזור.
גבוה מאוד
אנשים שמתגברים על קונפליקטים וחילוקי דעות באופן חיובי ומלא
ממוצע גבוה
התנהלות ללא גאווה והתנשאות על אחרים ומבלי להתבלט בסביבה.
נמוך מאוד
אנשים המונעים על ידי צרכי האחר ומדגישים את הצד האנושי של המדיניות החברתית.
ממוצע

פעלתנות חברתית

אנשים מוחצנים, אוהבים אנשים ואנרגטיים, פעלתנים ואופטימיים. אוהבים תשומת לב ונוטים לעבוד עם אנשים. נלהבים, דברנים ובעלי יכולת מכירתית, נועזים מבחינה חברתית ויש להם הרבה מכרים וחברים.
ממוצע
ידידותיים ומפגיני חיבה, אוהבים אנשים ומתקרבים לאנשים בקלות.
ממוצע נמוך
מעדיפים להיות בסביבת אחרים, נהנים מחברתם וככל שיש יותר אנשים כך יותר שמח להם.
ממוצע נמוך
אנשים המתבלטים בקבוצה ונוכחותם מורגשת.
ממוצע
אנשים בעלי קצב מהיר ותנועה, אנרגטיים וזקוקים להיות עסוקים.
ממוצע גבוה
מחפשים גירויים וריגושים, אוהבים אתגרים וסביבות דינמיות.
ממוצע גבוה
נטייה לחוות רגשות חיוביים כמו אושר, שמחה, אהבה, התרגשות ותחושת אופטימיות.
ממוצע

עמידות ללחצים

אנשים המתמודדים היטב במצבי לחץ ובטוחים בעצמם. יציבים מבחינה רגשית ורגועים, ובעלי סגנון התמודדות סתגלני.
ממוצע
אנשים רגועים ונינוחים, שלא נוטים להיות מוטרדים ממה שעלול להשתבש.
ממוצע נמוך
אנשים שלוקחים דברים בקלות ולוקח להם זמן רב על מנת לחוש כעס.
ממוצע נמוך
אנשים שלא חווים במהלך היומיום רגשות שלילים עוצמתיים.
גבוה
אנשים שנוטים לחוש ביטחון עצמי ורוגע בסיטואציות חברתיות.
נמוך מאוד
אנשים שדוחים בקלות פיתויים ובעלי סבילות גבוהה לתסכולים.
ממוצע גבוה
אנשים המתמודדים היטב במצבי לחץ, ללא פגיעה בתפקוד.
ממוצע

פתיחות וסקרנות

אנשים המחפשים באופן אקטיבי אחרי חוויות. בעלי חיי נפש מורכבים, דמיון מפותח ונטייה ליצירתיות, עניין במגוון תחומים ובחיים הרגשיים של עצמם, נכונות להתנסות בתחומים חדשים.
ממוצע
דמיון בהיר וחיי פנטזיה פעילים, כדרך ליצירת עולם פנימי עשיר.
נמוך מאוד
נטייה להעריך אומנות ויופי.
ממוצע גבוה
מודעות למגוון תחושות ורגשות, והערכת עולם הרגש כחלק מרכזי בחיי היומיום.
ממוצע
נטייה להעדיף את החדש והמגוון על פני המוכר והשגרתי.
ממוצע
נטייה לסגנון מחשבתי סקרן ויצירתי, והנאה מעיסוק בהגות וברעיונות פילוסופים יחודיים.
ממוצע
נכונות לבחון מחדש ערכים פוליטיים, חברתיים ודתיים.
גבוה מאוד

חיפוש מתמיד אחר פתרונות ובטחון


מונע מצורך לשמור על איזון פנימי והתנהלות יצירתית לעבר השגת מטרות, תוך צמצום חוסר וודאות.
אקטיביות גבוהה, עשייה מרובה ומכוונת לפתרון בעיות, בהווה או בעתיד, תוך הפגנת חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות וחדשנות.
יהיה דומיננטי בתהליכי פתרון בעיות בצוות, יציע רעיונות להתמודדות עם בעיות בהווה או עם בעיות עתידיות. יהיה אקטיבי וינסה לקדם את רעיונותיו מתוך אמונה שהם מאפשרים התמודדות טובה יותר עם משימות הצוות, גם אם אחרים אינם רואים זאת. לעיתים ביטחון זה יתבסס על ניסיון העבר או מחקר שביצע (למשל אצל מתחרים) ולעיתים על שיקול הדעת שלו. אחרים עלול לחשוש למקומם נוכח דומיננטיות זו.
אקטיביות המכוונת לפתרון בעיות: יהיה מאופיין בחשיבה יצירתית ושקולה בהתמודדות עם מכשולים, תוך התמקדות במשימות ובצפי בעיות עתידיות.
יתכן קושי במסגרות שמרניות או במצבי אי וודאות. עלול להיתפס על-ידי אחרים כדומיננטי או לאיים על מקומם ותפקידם (לתפיסתם). לעיתים הוא מכין את עצמו לתרחישים אשר לא סביר כי יתממשו במציאות, ומבזבז בכך זמן עבודה ואנרגיות (של עצמו ושל אחרים).
מציג סגנון אקטיבי למול קשיים, חוקר ובודק כיצד להתמודד באופן האפקטיבי ביותר, דבר העלול לגזול זמן רב בתכנונים שלא תמיד מגיעים לכדי מימוש.
זקוק לממונה המאפשר סביבת עבודה צפויה וברורה, לצד יכולת של הממונה להיות פתוח להצעות ייעול ושיפור תהליכי עבודה. יתקשה יותר עם ממונה המשאיר אותו באי-וודאות או מחייב אותו לעבוד בדרכים שנתפסות בעיניו כלא אפקטיביות או מסורבלות. כממונה, יצפה מכפיפיו לפעול במדויק על פי התוכניות שהוא מציג בפניהם, אולם יצפה גם להתמודדות עצמאית שלהם עם משימות שתחת תחום האחריות שלהם.

מרכיבי הטיפוס

26%
29%
33%
36%
40%
44%
64%
80%
96%

שיטתי


מחויב לשלמות, סדר ודיוק. עובד בצורה מתודית, שיטתית ויסודית.
דוגל בשליטה-עצמית ועבודה לפי הנהלים.
מאמין בעבודה לפי הנהלים ועל כן מקשיב להוראות מלמעלה. בתור בעל סמכות, עלול להיות דורשני ולהציב סטנדרטים גבוהים לכפופים לו, דבר שיגרום לו להתאכזב לעיתים קרובות.
אחריותיות מוגברת לתיקון טעויות שלו וגם של אחרים, ולכן יעבוד שעות נוספות כדי לפתור בעיות. מנגד, דבק בנהלים ולכן עלול להתקשות בחשיבה על פתרונות יצירתיים.
פרפקציוניסט המבזבז את הכוחות שלו ושל סביבתו במאמץ להשגת שלמות שלא תמיד נדרשת. עלול לייצר סביבו תחושה מתמדת של תסכול, מתקשה להרפות ולבחון אפשרויות אחרות.
אפשר לסמוך עליו, לא יעגל פינות, מחויבות אישית חזקה, דרישות גבוהות מעצמו ומסביבתו מאפשרות לו להגיע לרמת ביצועים גבוהה יותר.
מתקשה לסמוך על יכולות של אחרים. הדבר עלול להוביל אותו לרצות להיות מעורב בכל המשימות של הצוות. ירגיש יותר בנוח בעבודה עצמאית.

מסייע


אוהב לעזור, להחמיא ולרצות אחרים. נוטה לוותר על הרצון שלו לטובת אחרים.
דפוס זה אוהב להיות בחברה ולעזור לאחרים. יעדיף לעבוד עם אנשים.
מקבל סמכות ללא התנגדות. ידאג לעשות את המצופה ממנו. בתור בעל סמכות, יתקשה לדרוש דברים מאחרים, מתוך חשש לפגוע בכפופים לו.
יזהר מאוד לא לפגוע באחרים תוך כדי ההתמודדות עם המכשול. סביר כי לא ישתף בקשיים, אלא ינסה לפתור בעיות בעצמו כדי לעשות רושם טוב על אחרים ולעזור לאחרים במציאת פתרונות.
עשיה מרובה לטובת אנשים בסביבת העבודה על חשבונו ו/או צורכי הארגון ויצירת תלות בו ובשירותים שהורגלו לקבל, תיתכן תחושת מרמור שאינה ברורה לו כלפי סביבתו.
מסייע בתפקידי שירות (לקוחות ופנים ארגוני) ובמידה מסוימת גם במכירות, יעשה כמיטב יכולתו לרצות את כולם, התאמה טובה כאשר נדרשת בולטות של הצדדים החברתיים בארגון.
ידאג לשמור על איזון בין החברים ולמנוע עימותים. ינסה להתחבב על כולם ושתהיה אווירה נעימה.

סמכותי


צורך לשלוט במצב ובאחרים ולהתאים את סביבת העבודה להבנתו וצרכיו.
אוהב אתגרים, נחוש, ישיר ואינו מפחד מעימותים.
עלול להרגיש לא בנוח במצבים שבהם הוא לא בשליטה מה שמקשה עליו לקבל סמכות של אחרים. יעדיף להיות בעל הסמכות ולכוון אחרים.
אינו מוותר בקלות, אך עלול לפגוע ברגשות האחר על מנת להשיג את מטרותיו.
צורך כמעט אובססיבי בשליטה, אחרת, להבנתו מדובר בכאוס. נקלע בקלות לעימותים ועלול ליצור סביבו עוינות רבה כאשר אנשים חולקים עליו.
מביא לתוצאות והישגים בפרק זמן קצר יחסית, מעורר את האנשים סביבו לפעולה באמצעות התנהגותו הסמכותית.
כאשר הוא נאלץ לעבוד בצוותים הוא ירצה להנהיג וייטה לכוון את הקבוצה לפתרון שלו. יעדיף לעבוד באופן עצמאי או עם קבוצה שאינה מתנגדת לרעיונותיו.

שאפתן


רצון להצטיין ולהגיע להישגים גבוהים הניכרים לעין.
ינסה תמיד לבצע את עבודתו באופן הטוב ביותר, כפי שזה נתפס בעיני המעסיק.
עלול לפרש ביקורת מגורם סמכותי ככישלון. עם זאת, יעשה מאמצים כדי להשביע את רצון האחראיים עליו כדי להצליח בעבודתו. כבעל סמכות ידרוש מכפיפיו הרבה ויפגין רגש שלילי למול קשייהם בגלל האופן בו זה משתקף עליו.
ישנו חוסר רצון להכיר בחולשות של עצמו, ולכן לא ימהר להודות בטעויות או קשיים. סביר כי ייקח כישלון באופן קיצוני, גם אם לא יבטא זאת כלפי חוץ.
התמקדות בהצלחה חיצונית, התמכרות לעבודה ואובדן הקשר עם צרכים רגשיים ובין-אישיים עמוקים יותר, דבר שעלול להוביל לתחושת ריקנות ושמירת מרחק בקשרים אישיים.
מתאים לסביבת עבודה תחרותית ודינמית, בעל מוטיבציה פנימית גבוהה להגיע ליעדים ולהשיג הישגים הניתנים למדידה. עשוי לעודד את הסובבים אותו לעשות כמוהו.
ינסה תמיד לדחוף את הצוות שלו למצוינות. חשוב לו לבלוט ולהדגיש את תרומתו לצוות, אך גם לשמור על יחסים טובים עם חברי הקבוצה.

נוח


נוטה להמנע מקונפליקטים ומגלה גמישות כדי להתמודד עם בעיות ומכשולים.
התמקדות במה שעובד ומצליח, ודחיית ההתמודדות עם הקשיים.
הימנעות מוויכוחים ועימותים, ועל-כן יראה מעט מאוד, אם בכלל, התנגדויות לדמות סמכותית. מנגד, גם לא יציף קשיים לגבי ביצוע הנחיות שקיבל. כבעל סמכות סביר שינקוט באסטרטגיה של "כיבוי שריפות".
אינו אוהב להתמודד עם מכשולים. כאשר הוא מוכרח להתמודד איתם, הוא יעדיף להסתכל עליהם כהזדמנויות או לתת להם פרשנות חיובית.
נמנע מקשיים, עבודה מאומצת ומחיכוכים ככל שזה מתאפשר לו, עלול להוביל לסחבת והחמצת פתרונות הולמים ויסודיים.
מסייע לעלות את רמת התפקוד של כלל הסובבים באמצעות הפחתת מתחים והתמקדות בצדדים החיוביים של העבודה כצוות. עוזר להכיל טיפוסים קשים בסביבת העבודה.
ייטה להיענות לדרישות הצוות ולעבוד באופן שיתופי, ולא יצור התנגדויות או עימותים בתוך צוות, אך ירגיש יותר נוח בעבודה עצמאית.

רגיש


תפישת עולם כוללת המציבה את הרגשות במרכז בכל תחום.
חווה את עולם העבודה באופן מאוד רגשי. מתקשה בקבלת ביקורת וצורך הערכה ואהדה מרובה.
עלול לקחת משוב ממעסיקיו בצורה קשה. יכול לנקוט בסחיטה רגשית על מנת להשיג אהדה או להימנע מהשלכות שליליות. כבעל סמכות עלול להתייחס למשוב או בקשות מהכפופים לו כאל חוסר אהדה כלפיו, לכן יפגע ויגיב באופן שלילי.
יפעיל את הסביבה שלו על מנת להתמודד עם המכשול, אך לא יתמודד באופן ישיר. יעביר אחריות או ינסה להשיג תמיכה מאחרים.
עסוק ברגשות באופן כללי ובכללם - קרבנות, עצב, חוסר אונים, אשמה. כתוצאה מכך מאבד אנרגיות מנטליות ונפשיות. קשה להכיל אותו. לעיתים עשוי להציג חוסר יציבות רגשית.
יכול להועיל בתפקידים המצריכים רמות גבוהות של אמפטיה וחיבור רגשי, נכונות גבוהה לקחת על עצמם קושי ומורכבות ולהושיט עזרה דווקא במקומות בהם סיכויי ההצלחה אינם גבוהים.
בצוות הוא ייטה להיות במרכז העניינים, יהיה מאוד פעיל בקבוצה, אך עלול להתלונן ולהדגיש טעויות, בעיות ודברים שליליים אחרים, ובכך להתקשות להשתלב בצוות באופן חיובי.

מחושב


זהיר ושקול. מתמקד בלמנוע בעיות ולחזות מראש מה עשוי להשתבש. מתקשה לתת אמון.
שיקול דעת, ראייה קדימה ותכנון זהיר. בחינה של בעיות והתמקדות במה שעלול להשתבש.
תמיד נשמע להוראות ומקשיב לאחראים עליו. החשש שלו לעתיד גורם לו לכבד את רצונות המנהלים וימנע ממנו להביע התנגדויות, גם כאשר יש בהן טעם. בתור בעל סמכות, יהיה זהיר מאוד עם החלטות, ועלול להיתפס כהססן.
חושש לעשות טעות ושהסביבה תאשים אותו. עשוי לחזות בעיות לפני התרחשותן. אך יעשה זאת בזהירות רבה, דבר שעלול לעכב אותו במציאת פתרונות.
ההתכוננות המתמדת לכל מה שעלול להשתבש, גוזלת ממנו כוחות רבים ומונעת ממנו להפנות את מלוא משאביו לאפיקים חיוביים ולקידום הארגון ומטרותיו האישיים.
הוא תמיד מוכן לגרוע מכל, מסייע לחשיבה ריאלית יותר במקומות בהם יש אופטימיות יתרה, עוזר להתמודד כאשר מתרחשות בעיות, מתאים לתפקידים בעלי אופי בקרתי.
בצוות מהווה את הגורם השקול, המציג את התוצאות השליליות של מהלך או שינוי. עלול להיתפס כ"פסימי". עשוי להיות לו קושי להתחבר ולבטוח בחברי הצוות.

נמרץ


אנרגטי ותמיד מחפש מה לעשות. יעדיף ריגושים על פני עבודה מונוטוניות.
דינמי ואינו נח לרגע. צריך עבודה מאתגרת הדורשת הרבה אנרגיות.
ברוב המקרים לא יחכה לקבל הנחיות אלא יפעל כפי שהוא מבין שנכון לעשות. כבעל סמכות עלול להתיש את כפיפיו בגלל רצף של הנחיות שאינן ברורות עד הסוף ושינויים בלתי-פוסקים בתהליכי העבודה.
הדרך שלו להתמודד היא על ידי עשייה. כאשר נתקל במכשול, ישתדל לפעול למולו ולא ינוח עד שזה יקרה. מנגד, עלול לפעול מבלי מחשבה מעמיקה ומספקת.
תזזיתי, חסר שקט, עלול ליטול סיכונים מיותרים, הסחת דעת תמידית, קושי להתמקד ולהעמיק בדבר אחד ויחיד, תחושת החמצה מתמדת.
יצירתי, הרפתקן, מוכן להתנסות, אנרגטי, קצב עבודה מהיר והספק גבוה, רצון ללמוד ולהתפתח (לאו דווקא בהיבטים אינטלקטואליים, אלא בכלל), עומד בעומס משימות.
ינסה לקחת כמה שיותר משימות לעצמו, רק כך ירגיש כי הוא תורם לצוות. הרוח החיה והתזזיתית שהוא מביא אתו עלולה לעייף את יתר האנשים או ליצור אצלם חוסר נוחות.

שכלתני


טיפוס רציונלי, זהיר ושקול, בעל נטייה להישען על החשיבה הלוגית.
מעדיף אתגרים מחשבתיים. יחשוב תמיד לפני שהוא פועל.
יפעיל שיקול דעת ולא יקבל הנחיות מבלי לבחון את הדברים בעצמו. יקשיב להנחיות ככל שהן הגיוניות וצפויות להביא לתוצאה הרצויה להבנתו. לא יהסס להביע את דעתו ולהסביר את הרציונל שלו לבעלי סמכות.
ינתח את הבעיות בצורה אנליטית כדי למצוא את הפתרון הטוב ביותר ורק אז יפעל כדי להתמודד עם מכשול.
הרציונליות שולטת בכל תחומי החיים, לרבות מערכות יחסים, חוסר סבלנות כלפי רגשות "לא הגיוניים". השכלתן עלול להיתפס כאדם קר, נוקשה, מרוחק או מתנשא מבחינה אינטלקטואלית.
יכולת גבוהה לקבל החלטות תחת לחץ, התמקדות בעיקר וללא משוא-פנים. העבודה יעילה מאוד, ואין בזבוז זמן בגלל ניסיונות להגן על אנשים אחרים או לפצות אותם על דבר מה.
יצפה מחברי הצוות לנהוג בהיגיון כמוהו. לא ישקיע זמן בבניית קשרים חברתיים אלא יתמקד במשימה.
שימוש לא הולם במשאבי הארגון
משאבי זמן
דיווחי שעות פיקטיביים
הייתכנות שיהיו דיווחי שעות לא מהימנים, וידווחו שעות בהן בפועל לא התבצעה עבודה
מריחת זמן מכוונת בביצוע משימות
הייתכנות שיהיו התנהגויות של התנהלות איטית בכוונה תחילה, על מנת לפגוע בביצועי הארגון
עבודה לא אפקטיבית
הייתכנות שיהיה עיסוק בפעילויות שאינן קשורות לעבודה במהלך שעות העבודה, כגון רשתות חברתיות, תשלומי חשבונות וכדומה
שימוש בסמים או אלכוהול
הייתכנות שיתבצע שימוש בחומרים כימיים שמשפיעים על שיקול הדעת ויכולות מוטוריות במהלך שעות העבודה
משאבים פיזיים
סטיה מהנחיות השימוש של כספי הארגון
הייתכנות שכספי הארגון ינוצלו באופן לא חסכוני או לא בהתאם לייעודם המקורי
פגיעה והריסה של רכוש הארגון
הייתכנות שיהיה הרס או פגיעה מכוונים ברכוש של הארגון
שימוש בכספי המעסיק לצרכים אחרים
הייתכנות שיילקח כסף (או שווה כסף) מהארגון לטובת צרכים אישיים ו/או אחרים מאלו שנועדו להם
שימוש במשאבי הארגון לצרכים אישיים
הייתכנות שיהיה שימוש במשאבי הארגון לצרכים אישיים
שימוש ברכוש המעסיק לצרכים אחרים
הייתכנות שיעשה שימוש ברכוש המעסיק לטובת צרכים אישיים ו/או אחרים מאלו שנועדו להם
משאבי ידע וסמכות
המרדת העובדים
הייתכנות שינוצל מעמד ארגוני או קשרים תוך-ארגוניים לצורך הפעלת העובדים כנגד הארגון עצמו
ניצול מעמד לקידום צרכים אישיים
הייתכנות שינוצל המעמד הארגוני לטובת קידום צרכים אישיים, מחוץ לארגון או בתוכו
שימוש בידע ארגוני שלא לצרכי הארגון
הייתכנות שהידע שנצבר בארגון ישמש למימוש מטרות שאינן מטרות הארגון עצמו
התנהלות בביצוע משימות
מסגרת העבודה
איחורים קבועים
הייתכנות שיהיו איחורים קבועים לעבודה
היעדרות לא מוצדקת
הייתכנות שיהיו העדרויות ללא הצדקה ברורה
חוסר אחריות בהודעות על מסגרת הזמנים
הייתכנות ש(לא) תהיה הודעה והיערכות מתאימה לאיחורים והעדרויות
הקטנת ראש
גרירת רגליים בביצוע משימות
הייתכנות שתהיה התחמקות מביצוע משימות במטרה להימנע מכישלון או בקשת עזרה
חוסר אכפתיות בביצוע המשימות
הייתכנות שתופגן חוסר אכפתיות כלפי המשימות הארגוניות
עבודה לא איכותית
הייתכנות שהמשימות יבוצעו באופן לא מקצועי, שטחי עד כדי רשלנות
אי עמידה בנהלים
אי מילוי הנחיות
הייתכנות שיהיו קשיים בקבלת הנחיות מהמנהל ותחת קבלת ההנחיות תהיה עבודה עצמאית ללא דיאלוג
אי עמידה באחריות
הייתכנות שתהיה התנערות מאחריות, ניסיון להעבירה לאחרים או התעלמות מאחריות למשימות
אי עמידה בנהלי הארגון
הייתכנות שתהיה התנהגות אשר אינה עומדת בנהלי הארגון, הרשמיים והנהוגים
דיווח לגבי משימות
הייתכנות שיהיו דיווחים מסולפים לגבי משימות ש(לא) בוצעו
הפרת הבטחות וחוזים
הייתכנות שתהיה הפרה של חוזים והבטחות שניתנו מצד העובד/ת
יחסים בינאישיים
התנהגות בינאישית לא נאותה
הטרדה מינית
תיתכן הקלה בעמדות כלפי הטרדה מינית במסגרת העבודה
להיות חבר "רע" בצוות
הייתכנות שיהיו יחסים בעייתים בתוך צוות העבודה, והתנהגות אשר מחבלת בהישגי הצוות
נקמות בין עובדים
הייתכנות שיהיו יחסית בעייתים ברמה הבינאישית, אשר ישפיעו על ביצועי העובדים כפרטים
פגיעה מילולית
הייתכנות שתתבטא תוקפנות מילולית במסגרת העבודה
תוקפנות פיזית
הייתכנות שתהיה תוקפנות פיזית במסגרת העבודה
תדמית הארגון
התייחסות לתדמית הארגון
התנהגויות פומביות הנוגדות את ערכי הארגון
הייתכנות שיהיו ביטויים פומביים, ברשתות חברתיות, כלי תקשורת או בציבור הרחב, אשר סותרות את ערכי הארגון
חריגה מיחסים נורמטיביים
המידה בה יתכנו יחסים בינאישיים בעייתים על רקע חצייה של יחסי התפקיד הרשמיים בארגון, בתוך הארגון או בין הארגון ללקוחותיו
פגיעה מילולית כלפי הארגון
הייתכנות שיהיו ביטויים פומביים, ברשתות חברתיות, כלי תקשורת או בציבור הרחב, אשר משמיצות את הארגון ובונות תדמית שלילית