חפש באתר

מידע סטטיסטי כללי, תוקף ודוחות תקופתיים

בהמשך מקבץ דוחות מקצועיים, סטטיסטיים ואחרים שהם חלק מהשרות שלוגיפס נותנת ללקוחותיה ובכללם מדדי ביצועים, מדדי יציבות והתמדה, דפוסי עבודה, מנבאי הצלחה ורקע תיאורטי.
חלק מהדוחות כוללים המלצות ישומיות, שינויים בהגדרות הפרופיל, מתן משקל שונה לתכונות השונות, אישיות מול כישורים ועוד.