חפש באתר חיפוש באתר לוגיפס
LinkedIn Facebook WhatsApp
כישורים אישיות אמינות
לקוחות לקוחות ממליצים מבחני מיון יתרונות המערכת תוצאות הבחינה שאלות נפוצות מחירון
תרגול פסיכוטכני בחינם תרגול לפי מקצוע דוגמאות למבחנים משוב המועמדים
שאלון נטיות חינם ייעוץ תעסוקתי הכוונה לחיילים משוחררים הכוונה ללימודים הכוונה תעסוקתית מידע ליועץ/ת שאלות נפוצות תוצאות הכוונה מקצועית

תוצאות מבחן פסיכוטכני - דוחות לדוגמה

מבחן פסיכוטכני - בהמשך מקבץ מייצג של דוחות המופקים על ידי המערכת ובכלל זה המלצה מסכמת, כישורי המועמד, פרופיל אישיות ואמינות

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7
נטש מתקדם לא נדרש תקין, נורמטיבי פער ציפיות טעון בירור אי התאמה
מתקדם תקין מוטל בספק
6
6
4
6
5
8
5
6
7
5
6
ממוצע כללי
ממוצע מתמטי כללי של כלל המבחנים שנבדקו, חשוב להבין שיש מבחנים בעלי חשיבות שונה ולכן הממוצע לא בהכרח משקף את הרמה של הנבחן בתפקיד.
דיוק כללי
רמת הדיוק אליה הגיע הנבחן, ביחס לכמות השאלות אותן פתר, וביחס לאוכלוסיה הכללית. ככל שרמת הדיוק גבוהה יותר, כך ניתן לומר כי הנבדק עובד בצורה מדויקת במשימות הדורשות חשיבה.
הספק כללי
כמות השאלות עליה ענה הנבחן, במגבלת הזמן המוקצב לו, וביחס לאוכלוסייה הכללית. ככל שההספק גבוה יותר, כך קצב עבודתו של הנבדק מהיר יותר במשימות הדורשות חשיבה.
היכולת השכלית הכללית של המועמד, המהווה מדד באשר ליכולתו ללמוד, לקלוט מידע, לעבדו ולהשתמש בו, לרכוש מיומנויות חדשות ולהתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 6 סדרות מספריות 5 סדרות צורניות 6
היכולת להסיק מסקנות מוחשיות מתוך רעיונות מופשטים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 6 סדרות צורניות 6
רמת הידע באנגלית, אשר נמדדת בשני היבטים: יכולת אוצר המילים, החל מרמה בסיסית ועד לרמה מתקדמת, ויכולת להבנה כוללנית של המשמעות.
מבחנים המקושרים לתכונה
שליטה בשפה האנגלית 4
יכולת להתמודד עם גירויים צורניים מסוגים שונים, תפיסת צורות חזותיות במדויק ומעקב אחר מיקומן של הצורות, המשתנה במרחב. יכולת זו רלוונטית, למשל, לתפקידים הדורשים יצירת וקריאת תרשימים, שרטוטים, מפות, תוכניות וכד', והבנה של האופן שבו הייצוגים הצורניים הללו באים לידי ביטוי במציאות.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות צורניות 6
גישה חשבונית כללית, היכולת לביצוע מהיר ומדויק של פעולות חשבון בסיסיות, אומדן מספרי, חשיבה והגיון מתמטי.
מבחנים המקושרים לתכונה
סדרות מספריות 5 זכרון - ספרות 7
היכולת להבין ולנתח מידע כמותי, המופיע בטבלאות או בגרפים ולהסיק ממנו מסקנות.
מבחנים המקושרים לתכונה
קריאת נתונים 8
היכולת לבצע ביעילות ובזריזות מטלות פשוטות ומונוטוניות הדורשות קשב, ריכוז, תשומת לב לפרטים ודיוק.
מבחנים המקושרים לתכונה
התאמת מחרוזות 5
היכולת לזכור מידע בו אנו נתקלים באופן שוטף ולשלב אותו במידע קודם שיש לנו, על מנת להשתמש בו במועד מאוחר יותר, בכדי להשיג את מטרותינו ולהשלים את משימותינו. החומר הנזכר הוא בעל משמעות והזיכרון הנוצר תלוי בהקשר בו נלמד המידע החדש.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון - מטלות 5 זכרון - ספרות 7
היכולת להתמודד בהצלחה עם בעיות שתוכנן מילולי בעיקרו; יכולת לאנליזה ולהבנה של מסרים מילוליים מורכבים.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 6 הבנת הוראות מילוליות 8 זכרון - מטלות 5
היקף הידע שנלמד לאורך החיים בתחומים שונים, המשקף את פוטנציאל הלמידה בעתיד.
מבחנים המקושרים לתכונה
זכרון - מטלות 5 שליטה בשפה האנגלית 4 זכרון - ספרות 7
היכולת לנתח נתונים מסוגים שונים ולהסיק מהם מסקנות יישומיות.
מבחנים המקושרים לתכונה
אנלוגיות מילוליות 6 הבנת הוראות מילוליות 8 סדרות מספריות 5 סדרות צורניות 6 קריאת נתונים 8
הספק: 80.3% ניצול זמן: 92.3%
הבנת הוראות מילוליות
התחלה : 09/06/20 09:22 | סוף : 09/06/20 09:35
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
19 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
19 נכונות מתוך הספק של 20
הספק
20 תשובות מתוך 25
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
7
6
ניצול: 100% מתוך 12 דקות
התחלה : 09/06/20 09:22 | סוף : 09/06/20 09:35
מבחן הבנת הוראות מילוליות מיועד לבדוק את היכולת של הפרט להבין הוראות מילוליות הניתנות בכתב, וליישמן בצורה מתאימה. המבחן בוחן את היכולת להבין הוראות מורכבות, כלומר הוראות המורכבות ממספר שלבים של ביצוע, כאשר בין השלבים השונים ייתכן קשר (כגון סדר פעולות, תלות בין הפעולות, תנאי לקיום פעולה מסוימת) או שההוראות השונות מנותקות זו מזו ועומדות באופן עצמאי.
סדרות מספריות
התחלה : 09/06/20 09:37 | סוף : 09/06/20 09:46
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
11 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
11 נכונות מתוך הספק של 14
הספק
14 תשובות מתוך 25
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
6
5
6
ניצול: 100% מתוך 9 דקות
התחלה : 09/06/20 09:37 | סוף : 09/06/20 09:46
מבחן סדרות מספריות בוחן יכולת להסקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. יכולת ההסקה נחשבת למרכיב משמעותי באינטליגנציה האנושית כבר עשורים רבים. על מנת להפריד עד כמה שניתן, בין יכולת לביצוע פעולות חשבון מורכבות לבין יכולת להסקה מספרית, נעשה שימוש בארבע פעולות חשבון בלבד, כך שקושי הפריט נובע מהקושי להסיק על החוקיות.
סדרות צורניות
התחלה : 09/06/20 09:47 | סוף : 09/06/20 09:57
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 24
הספק
24 תשובות מתוך 25
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
6
6
6
6
ניצול: 78% מתוך 13 דקות
התחלה : 09/06/20 09:47 | סוף : 09/06/20 09:57
שייך לתחום מבחני הכישורים הצורניים. המטרה במבחן הינה לזהות פוטנציאל קוגניטיבי (אינטליגנציה) באופן בלתי תלוי בתרבות. אינטליגנציה כללית (g) קשורה ליכולת הפשטה והסקה לגבי יחסים וקשרים. בהתאם לכך, מבחן הסדרות הצורניות מכיל צורות גיאומטריות (רובן אוניברסאליות), כאשר כל פריט דורש הסקה של חוקים ויחסים בין צורות.
זכרון - ספרות
התחלה : 09/06/20 09:58 | סוף : 09/06/20 10:08
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
הספק
מבחן "זכרון - ספרות" בוחן את היכולת לזכור מספר ספרות לזמן קצר. מיומנות זו של זיכרון לטווח קצר, אשר נקרא גם "זיכרון עבודה", חשובה מאוד בכל תחומי החיים שכן היא מהווה את הבסיס לביצוע פעולות בכלל, ומספר פעולות במקביל בפרט.
5
6
5
ניצול: 100% מתוך 10 דקות
התחלה : 09/06/20 09:58 | סוף : 09/06/20 10:08
מבחן "זכרון - ספרות" בוחן את היכולת לזכור מספר ספרות לזמן קצר. מיומנות זו של זיכרון לטווח קצר, אשר נקרא גם "זיכרון עבודה", חשובה מאוד בכל תחומי החיים שכן היא מהווה את הבסיס לביצוע פעולות בכלל, ומספר פעולות במקביל בפרט.
אנלוגיות מילוליות
התחלה : 09/06/20 10:09 | סוף : 09/06/20 10:16
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
17 תשובות נכונות מתוך 25
דיוק
17 נכונות מתוך הספק של 22
הספק
22 תשובות מתוך 25
מבחן "אנלוגיות מילוליות" בודק את היכולת לזהות את הקשר הקיים בין שתי המילים המופיעות בדוגמה ומציאת זוג מילים נוסף שבו קשר זה מתקיים. מיומנות זו קשורה ליכולת המילולית ומהווה חלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הסקה אינדוקטיבית (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), הגיון יום-יומי, יכולת הלמידה ועוד.
6
6
7
6
ניצול: 100% מתוך 6 דקות
התחלה : 09/06/20 10:09 | סוף : 09/06/20 10:16
מבחן "אנלוגיות מילוליות" בודק את היכולת לזהות את הקשר הקיים בין שתי המילים המופיעות בדוגמה ומציאת זוג מילים נוסף שבו קשר זה מתקיים. מיומנות זו קשורה ליכולת המילולית ומהווה חלק משמעותי מהאינטליגנציה האנושית, הסקה אינדוקטיבית (יכולת הסקה ממקרה פרטי לכלל), הגיון יום-יומי, יכולת הלמידה ועוד.
זכרון - מטלות
התחלה : 09/06/20 10:16 | סוף : 09/06/20 10:24
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
דיוק
8
5
מבחן "זכרון - מטלות" בוחן את היכולת לזכור מספר מטלות יום יומיות. זיכרון לטווח ארוך נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שמיומנות זו היא אחד מהכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
6
7
5
ניצול: 59% מתוך 4 דקות
התחלה : 09/06/20 10:16 | סוף : 09/06/20 10:24
מבחן "זכרון - מטלות" בוחן את היכולת לזכור מספר מטלות יום יומיות. זיכרון לטווח ארוך נחשב לאחד ממרכיבי האינטליגנציה האנושית, מכיוון שמיומנות זו היא אחד מהכלים שיש לנו על מנת להשיג מטרות.
התאמת מחרוזות
התחלה : 09/06/20 10:18 | סוף : 09/06/20 10:22
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
36 תשובות נכונות מתוך 50
הספק
37 תשובות מתוך 50
מבחן "התאמת מחרוזות" בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים. מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
5
ניצול: 100% מתוך 4 דקות
התחלה : 09/06/20 10:18 | סוף : 09/06/20 10:22
מבחן "התאמת מחרוזות" בודק את יכולתו של אדם לעבוד בצורה מדויקת וזריזה באיתור הבדלים בין גירויים פשוטים. מיומנות מסוג זו חשובה בעבודות מנהליות ופקידותיות מסוגים שונים, אולם, עבודה מדויקת נדרשת גם במשימות כגון תכנות, אקטואריה, ניהול מערכות מידע ועוד.
קריאת נתונים
התחלה : 09/06/20 10:27 | סוף : 09/06/20 10:45
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
20 תשובות נכונות מתוך 24
דיוק
20 נכונות מתוך הספק של 20
הספק
20 תשובות מתוך 24
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
8
6
ניצול: 100% מתוך 18 דקות
התחלה : 09/06/20 10:27 | סוף : 09/06/20 10:45
המבחן בודק את היכולת לקרוא נתונים המוצגים בצורה גרפית או טבלאית, ולהסיק מהן מסקנות.
שליטה בשפה האנגלית
התחלה : 09/06/20 10:46 | סוף : 09/06/20 11:04
נורמה: 13-15 שנות לימוד (השכלה על-תיכונית / אקדמית)
ציון
12 תשובות נכונות מתוך 19
דיוק
12 נכונות מתוך הספק של 18
הספק
18 תשובות מתוך 19
המבחן "שליטה בשפה האנגלית" בוחן את היכולת להשלים משפטים באנגלית, בנוסף לקריאה והבנה של טקסט. מיומנות זו חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים, ואף יכולה להעיד על יכולת הלמידה באופן כללי.
4
5
ניצול: 94% מתוך 16 דקות
התחלה : 09/06/20 10:46 | סוף : 09/06/20 11:04
המבחן "שליטה בשפה האנגלית" בוחן את היכולת להשלים משפטים באנגלית, בנוסף לקריאה והבנה של טקסט. מיומנות זו חיונית בעולם העבודה בתחומים רבים, ואף יכולה להעיד על יכולת הלמידה באופן כללי.
גבוה מאוד
קבלת מרות
היכולת לקבל את סמכות הממונים, הבאה לידי ביטוי במעשיות, העדפת שגרה, והנטייה 'ללכת עם הזרם'.
גבוה
סדר וארגון
נטייתו של אדם לשמור על סדר וארגון בעת התנהלותו בביצוע משימות.
ממוצע גבוה
אחריות אישית
המידה בה ניתן לסמוך על הפרט שיעמוד במטלות ובנושאים שבאחריותו, הבאה לידי ביטוי בהנעה עצמית, מעשיות, ודיווח כנה על ביצועים.
יציבות תעסוקתית
צורך בהמשכיות ויציבות במקום העבודה הבא לידי ביטוי בהעדפת שגרה, פרגמטיות וזהירות.
השתלבות במסגרת
הנטייה של האדם להפנים את הנורמות הקיימות במסגרת ולאמץ את נהלי עבודה הנהוגים.
נטייה שירותית
הנטייה השירותית של הפרט הכוללת: אכפתיות, רצון לעזור לזולת, ערכיות, ידידותיות ופתיחות.
ממוצע
התמדה במשימה
יכולת להנעה עצמית לסיום משימות למרות הסחות דעת או שעמום, תוך הפגנת מחויבות למטרה.
תפקוד במצבי לחץ
היכולת לתפקד ביעילות, תחת לחצי זמן ועומס, המבוססת על היכולת לשאת אי-ודאות ונטייה לאקטיביות.
ממוצע נמוך
יוזמה בעבודה
הנטייה לפעול לשיפור הארגון, הבאה לידי ביטוי בתחרותיות, עצמאות, חיפוש ריגושים וסקרנות.
אדפטיביות
היכולת לפעול בגמישות ולהתאים את עצמך לסביבות משתנות, הבאה לידי ביטוי בפתיחות מחשבתית, אנרגטיות והעדפת חדשנות.
נמוך
יכולת הפעלת אנשים
היכולת להוביל אחרים, הבאה לידי ביטוי במנהיגות, ביטחון חברתי והתנהלות עצמאית.
מעורבות חברתית בארגון
הנטייה לחוש בנוח בסיטואציות חברתיות, תוך רצון להשתייך לקבוצה ולבנות מערכות יחסים חיוביות ואכפתיות.
עצמאות
יכולתו של אדם להתמודד בכוחות עצמו עם מגוון משימות ומצבים, הבאה לידי ביטוי בתחושת מסוגלות עצמית, אקטיביות במצבי לחץ ורוגע.
נטייה מכירתית
הנטייה האישיותית לעיסוק במכירות (במנותק מכישורי מכירה, אותם יש לבחון בנפרד), הבאה לידי ביטוי בידידותיות, תחרותיות ואינטיליגנציה רגשית.
נמוך מאוד
עבודה תוך שיתוף פעולה
היכולת לעבוד בצורה טובה עם אחרים, הבאה לידי ביטוי באינטליגנציה רגשית גבוהה וחברותיות, לצד אכפתיות וענווה.

טיפוס אישיותי: מחויב

מידת ההתאמה של הנבחן ל "טיפוס" הדוח המילולי מציג תיאור מפורט של הטיפוס האישיותי הקרוב ביותר למאפייני הנבחן, בהתאם למענה בשאלון האישיות, וזאת מבין 16 טיפוסים אפשריים המבוססים תיאורטית ומחקרית. עוצמת התאמת הטיפוס מייצגת את מידת הקרבה שבין הנבחן לטיפוס המוצג, ויש לקחת אותה בחשבון בעת העמקה בדוח הטיפוסים. חשוב לשים לב כי עוצמת ההתאמה (גבוהה/ממוצעת/נמוכה) מתייחסת אך ורק להתאמה שבין מאפייני הנבחן לבין הטיפוס האישיותי הקרוב ביותר, ואיננה לוקחת בחשבון את פרופיל המבחנים ודרישות המשרה.
התאמה גבוהה, טיפוס האישיות מאפיין ברמה טובה את הנבחן.
התאמה ממוצעת, יתכן כי חלק מתיאור הטיפוס אינו מאפיין את הנבחן, במקרה של פער יש להסתמך על התכונות הספציפיות.
התאמה נמוכה, מומלץ להסתמך על התכונות הספציפיות ולבנות מהן תמונת אישיות ייחודית.

המחויב שייך לקבוצת האדמיניסטרטורים

האדמיניסטרטורים הם משתפי פעולה ומעשיים, מעריכים סדר, בטחון ויציבות. הם מצוינים בלוגיסטיקה ואדמיניסטרציה, מסתדרים עם היררכיה וחוקים ועומדים במילתם. מנגד, הם עשויים להיות נוקשים ולהתנגד לשינויים.

תיאור המחויב ממלא את מחויבויותיו בדקדקנות, גם אם זה ברגע האחרון. הוא נוטה לריצוי, מה שיכול לגרום לכך שאחרים ייקחו קרדיט על עבודתו. במצבים אלו, הוא מאבד התלהבות ובטחון. למרות מופנמותו, הוא זוכר פרטים קטנים על אחרים, תכונה המסייעת לו לזכות בליבם ולשמור על יחסים קרובים.
חוזקות תמיכה – עוזר, חולק בידע, ניסיון, זמן ואנרגיה, אמפטי ולא ביקורתי. סבלנות – עובד באיטיות לעבר המטרה ומקבל החלטות ככל שהזמן עובר. נאמנות – מחובר רגשית לארגונים, רעיונות ואנשים. כישורים מעשיים – בעל יכולת מעשית לתמוך בסובבים אותו גם אם העזרה הנדרשת היא יום-יומית ואפורה.
נקודות לשיפור ביישנות וותרנות – שם את רגשותיהם של הסובבים אותו לפני שלו. מאפשר להם לקחת קרדיט על עבודתו ולא דורש הכרה. הדחקת רגשות – מדחיק רגשות שליליים ובכך גורם לעצמו לחץ ותסכול. נוקשות – מעריך מסורת ולא ישנה את דרכיו בקלות אלא במצבים משברים.
סגנון עבודה מטרתו הינה להושיט עזרה ולהתקבל על סביבתו, הוא עושה זאת באמצעות תמיכה רגשית ומעשית. יחתור לפתרונות שיטיבו עם כולם, ויתקדם לקראת נקודה זו באיטיות ובזהירות.
שדה תעסוקתי עבודות עם היסטוריה מאחוריהן, כמו רפואה, עבודה סוציאלית, אך גם תמיכה טכנית, שירות לקוחות וייעוץ.
קבלת מרות נוטה לקבל מרות, עובד ביציבות ובסבלנות להשלמת משימות ולשביעות רצון מנהליו. יחד עם זאת, תרומתו לעיתים נחבאת מהמנהל, והוא לא ידרוש שבח או משוב. כאשר מתמודד עם אתגר (מנהל חדש, שיטות חדשות), עלול להילחץ וזקוק לתמיכה ואישוש.
עבודה בצוות זקוק לצוות רגוע עם מעט מתחים בין-אישיים ועבודה שיתופית טובה. עלול לקחת על עצמו עומס רב כדי לפתור חיכוכים, יש שינצלו זאת ויזדקק להגנה מפניהם.
סגנון ניהולי אינו נהנה לנהל, אך יכול לעשות זאת היטב. הוא נסמך על חמימות ואכפתיות, ויכול לבסס יחסים בין-אישיים חזקים עם כפיפיו. יכולתו ליישם תכניות באופן מדויק עוזרת לו להוביל צוותים, אך רגישותו עלולה להכביד ולעיתים להכשילו.

מחויבות וחריצות

אנשים מצפוניים, אמינים, בעלי תחושת מחויבות ומוסר גבוהים ורצון להפגין יסודיות, חריצות והשקעת מאמץ. אנשים מאורגנים ושאפתנים, מצליחים להשיג הכל בדרך ישרה, בעלי משמעת עצמית. לעיתים מכורים לעבודה.
ממוצע גבוה
המידה שבה אדם מרגיש שיש לו יכולת להתמודד בכוחות עצמו עם אתגרים.
נמוך מאוד
אנשים מסודרים, נקיים ומאורגנים.
ממוצע גבוה
אנשים שפועלים לפי עקרונות המוסר והצדק.
ממוצע
אנשים עם שאיפות גבוהות שמוכנים לעבוד קשה על מנת להגיע למטרותיהם.
ממוצע גבוה
אנשים שמצליחים לבצע משימות עד הסוף למרות שעמום או הסחות אחרות.
ממוצע גבוה
אנשים זהירים ומחושבים הנוטים לפעול רק לאחר חשיבה יסודית.
ממוצע

התחשבות ונעימות

אנשים אדיבים, אלטרואיסטים, בעלי רצון לעזור לזולת, חמימים, יכולת גבוהה ליצירת אמון. מאופיינים בכנות, סימפטיה וחוסר אנוכיות. הם אוהבים אנשים ואנשים אוהבים אותם.
ממוצע גבוה
נטייה להאמין שהאחר כנה ובעל כוונות טובות.
ממוצע גבוה
אנשים המתנהגים באופן המשקף את רגשותיהם האמיתיים.
ממוצע גבוה
דאגה לאחר, נדיבות, התחשבות ורצון לעזור.
גבוה מאוד
אנשים שמתגברים על קונפליקטים וחילוקי דעות באופן חיובי ומלא.
ממוצע גבוה
אדם המחשיב עצמו כשווה בין שווים, ולא מרגיש שהוא יותר חשוב מאחרים.
נמוך מאוד
אנשים הפועלים למען האחר.
ממוצע

פעלתנות חברתית

אנשים מוחצנים, אוהבים אנשים ואנרגטיים, פעלתנים ואופטימיים. אוהבים תשומת לב ונוטים לעבוד עם אנשים. נלהבים, דברנים ובעלי יכולת מכירתית, נועזים מבחינה חברתית ויש להם הרבה מכרים וחברים.
ממוצע
ידידותיים ומפגיני חיבה, אוהבים אנשים ומתקרבים לאנשים בקלות.
ממוצע נמוך
מעדיפים להיות בסביבת אחרים, נהנים מחברתם וככל שיש יותר אנשים כך יותר שמח להם.
ממוצע
אנשים המתבלטים בקבוצה ונוכחותם מורגשת.
ממוצע גבוה
אנשים בעלי קצב מהיר ותנועה, אנרגטיים וזקוקים להיות עסוקים.
גבוה
מחפשים גירויים וריגושים, אוהבים אתגרים וסביבות דינמיות.
ממוצע גבוה
נטייה לחוות רגשות חיוביים כמו אושר, שמחה, אהבה, התרגשות ותחושת אופטימיות.
ממוצע

עמידות ללחצים

אנשים המתמודדים היטב במצבי לחץ ובטוחים בעצמם. יציבים מבחינה רגשית ורגועים, ובעלי סגנון התמודדות סתגלני.
ממוצע
אנשים רגועים ונינוחים, שלא נוטים להיות מוטרדים ממה שעלול להשתבש.
ממוצע נמוך
אנשים שלוקחים דברים בקלות ולוקח להם זמן רב על מנת לחוש כעס.
ממוצע נמוך
אנשים שחווים במתינות רגשות שליליים.
גבוה
אנשים שנוטים לחוש ביטחון עצמי ורוגע בסיטואציות חברתיות.
נמוך מאוד
אנשים שדוחים בקלות פיתויים ובעלי סבילות גבוהה לתסכולים.
ממוצע
אנשים המתמודדים היטב במצבי לחץ, ללא פגיעה בתפקוד.
ממוצע

פתיחות וסקרנות

אנשים המחפשים באופן אקטיבי אחרי חוויות. בעלי חיי נפש מורכבים, דמיון מפותח ונטייה ליצירתיות, עניין במגוון תחומים ובחיים הרגשיים של עצמם, נכונות להתנסות בתחומים חדשים.
ממוצע
דמיון בהיר וחיי פנטזיה פעילים, כדרך ליצירת עולם פנימי עשיר.
נמוך מאוד
נטייה להעריך אומנות ויופי.
ממוצע גבוה
מודעות למגוון תחושות ורגשות, והערכת עולם הרגש כחלק מרכזי בחיי היומיום.
ממוצע גבוה
נטייה להעדיף את החדש והמגוון על פני המוכר והשגרתי.
ממוצע
אנשים שמתעניינים כמעט בכל דבר.
ממוצע
נכונות לבחון מחדש ערכים פוליטיים, חברתיים ודתיים.
גבוה מאוד

טיפוס אישיות: משימתי ויצירתי

מידת ההתאמה של הנבחן ל "טיפוס" הדוח המילולי מציג תיאור מפורט של הטיפוס האישיותי הקרוב ביותר למאפייני הנבחן, בהתאם למענה בשאלון האישיות, וזאת מבין 30 טיפוסים אפשריים המבוססים תיאורטית ומחקרית. עוצמת התאמת הטיפוס מייצגת את מידת הקרבה שבין הנבחן לטיפוס המוצג, ויש לקחת אותה בחשבון בעת העמקה בדוח הטיפוסים. חשוב לשים לב כי עוצמת ההתאמה (גבוהה/ממוצעת/נמוכה) מתייחסת אך ורק להתאמה שבין מאפייני הנבחן לבין הטיפוס האישיותי הקרוב ביותר, ואיננה לוקחת בחשבון את פרופיל המבחנים ודרישות המשרה.
התאמה גבוהה, טיפוס האישיות מאפיין ברמה טובה את הנבחן.
התאמה ממוצעת, יתכן כי חלק מתיאור הטיפוס אינו מאפיין את הנבחן, במקרה של פער יש להסתמך על התכונות הספציפיות.
התאמה נמוכה, מומלץ להסתמך על התכונות הספציפיות ולבנות מהן תמונת אישיות ייחודית.
מונע מצורך לשמור על איזון פנימי והתנהלות יצירתית לעבר השגת מטרות, תוך צמצום חוסר וודאות.
אקטיביות גבוהה, עשייה מרובה ומכוונת לפתרון בעיות, בהווה או בעתיד, תוך הפגנת חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות וחדשנות.
יהיה דומיננטי בתהליכי פתרון בעיות בצוות, יציע רעיונות להתמודדות עם בעיות בהווה או עם בעיות עתידיות. יהיה אקטיבי וינסה לקדם את רעיונותיו מתוך אמונה שהם מאפשרים התמודדות טובה יותר עם משימות הצוות, גם אם אחרים אינם רואים זאת. לעיתים ביטחון זה יתבסס על ניסיון העבר או מחקר שביצע (למשל אצל מתחרים) ולעיתים על שיקול הדעת שלו. אחרים עלול לחשוש למקומם נוכח דומיננטיות זו.
אקטיביות המכוונת לפתרון בעיות: יהיה מאופיין בחשיבה יצירתית ושקולה בהתמודדות עם מכשולים, תוך התמקדות במשימות ובצפי בעיות עתידיות.
יתכן קושי במסגרות שמרניות או במצבי אי וודאות. עלול להיתפס על-ידי אחרים כדומיננטי או לאיים על מקומם ותפקידם (לתפיסתם). לעיתים הוא מכין את עצמו לתרחישים אשר לא סביר כי יתממשו במציאות, ומבזבז בכך זמן עבודה ואנרגיות (של עצמו ושל אחרים).
מציג סגנון אקטיבי למול קשיים, חוקר ובודק כיצד להתמודד באופן האפקטיבי ביותר, דבר העלול לגזול זמן רב בתכנונים שלא תמיד מגיעים לכדי מימוש.
זקוק לממונה המאפשר סביבת עבודה צפויה וברורה, לצד יכולת של הממונה להיות פתוח להצעות ייעול ושיפור תהליכי עבודה. יתקשה יותר עם ממונה המשאיר אותו באי-וודאות או מחייב אותו לעבוד בדרכים שנתפסות בעיניו כלא אפקטיביות או מסורבלות. כממונה, יצפה מכפיפיו לפעול במדויק על פי התוכניות שהוא מציג בפניהם, אולם יצפה גם להתמודדות עצמאית שלהם עם משימות שתחת תחום האחריות שלהם.
שימוש לא הולם במשאבי הארגון
משאבי זמן
דיווחי שעות פיקטיביים
הייתכנות שיהיו דיווחי שעות לא מהימנים, וידווחו שעות בהן בפועל לא התבצעה עבודה
מריחת זמן מכוונת בביצוע משימות
הייתכנות שיהיו התנהגויות של התנהלות איטית בכוונה תחילה, על מנת לפגוע בביצועי הארגון
עבודה לא אפקטיבית
הייתכנות שיהיה עיסוק בפעילויות שאינן קשורות לעבודה במהלך שעות העבודה, כגון רשתות חברתיות, תשלומי חשבונות וכדומה
שימוש בסמים או אלכוהול
הייתכנות שיתבצע שימוש בחומרים כימיים שמשפיעים על שיקול הדעת ויכולות מוטוריות במהלך שעות העבודה
משאבים פיזיים
סטיה מהנחיות השימוש של כספי הארגון
הייתכנות שכספי הארגון ינוצלו באופן לא חסכוני או לא בהתאם לייעודם המקורי
פגיעה והריסה של רכוש הארגון
הייתכנות שיהיה הרס או פגיעה מכוונים ברכוש של הארגון
שימוש בכספי המעסיק לצרכים אחרים
הייתכנות שיילקח כסף (או שווה כסף) מהארגון לטובת צרכים אישיים ו/או אחרים מאלו שנועדו להם
שימוש במשאבי הארגון לצרכים אישיים
הייתכנות שיהיה שימוש במשאבי הארגון לצרכים אישיים
שימוש ברכוש המעסיק לצרכים אחרים
הייתכנות שיעשה שימוש ברכוש המעסיק לטובת צרכים אישיים ו/או אחרים מאלו שנועדו להם
משאבי ידע וסמכות
המרדת העובדים
הייתכנות שינוצל מעמד ארגוני או קשרים תוך-ארגוניים לצורך הפעלת העובדים כנגד הארגון עצמו
ניצול מעמד לקידום צרכים אישיים
הייתכנות שינוצל המעמד הארגוני לטובת קידום צרכים אישיים, מחוץ לארגון או בתוכו
שימוש בידע ארגוני שלא לצרכי הארגון
הייתכנות שהידע שנצבר בארגון ישמש למימוש מטרות שאינן מטרות הארגון עצמו
התנהלות בביצוע משימות
מסגרת העבודה
איחורים קבועים
הייתכנות שיהיו איחורים קבועים לעבודה
היעדרות לא מוצדקת
הייתכנות שיהיו היעדרויות ללא הצדקה ברורה
חוסר אחריות בהודעות על מסגרת הזמנים
הייתכנות ש(לא) תהיה הודעה והיערכות מתאימה לאיחורים והיעדרויות
הקטנת ראש
גרירת רגליים בביצוע משימות
הייתכנות שתהיה התחמקות מביצוע משימות במטרה להימנע מכישלון או בקשת עזרה
חוסר אכפתיות בביצוע המשימות
הייתכנות שתופגן חוסר אכפתיות כלפי המשימות הארגוניות
עבודה לא איכותית
הייתכנות שהמשימות יבוצעו באופן לא מקצועי, שטחי עד כדי רשלנות
הפרת נהלים
הפרת הנחיות
הייתכנות שיהיו קשיים בקבלת הנחיות מהמנהל ותחת קבלת ההנחיות תהיה עבודה עצמאית ללא דיאלוג
התנערות מאחריות
הייתכנות שתהיה התנערות מאחריות, ניסיון להעבירה לאחרים או התעלמות מאחריות למשימות
הפרת נהלי הארגון
הייתכנות שתהיה התנהגות אשר אינה עומדת בנהלי הארגון, הרשמיים והנהוגים
דיווח לגבי משימות
הייתכנות שיהיו דיווחים מסולפים לגבי משימות ש(לא) בוצעו
הפרת הבטחות וחוזים
הייתכנות שתהיה הפרה של חוזים והבטחות שניתנו מצד העובד/ת
יחסים בינאישיים
התנהגות בינאישית לא נאותה
הטרדה מינית
תיתכן הקלה בעמדות כלפי הטרדה מינית במסגרת העבודה
הטרדה מינית
תיתכן הקלה בעמדות כלפי הטרדה מינית במסגרת העבודה
הטרדה מינית
תיתכן הקלה בעמדות כלפי הטרדה מינית במסגרת העבודה
להיות חבר "רע" בצוות
הייתכנות שיהיו יחסים בעייתיים בתוך צוות העבודה, והתנהגות אשר מחבלת בהישגי הצוות
נקמות בין עובדים
הייתכנות שיהיו יחסית בעייתיים ברמה הבינאישית, אשר ישפיעו על ביצועי העובדים כפרטים
פגיעה מילולית
הייתכנות שתתבטא תוקפנות מילולית במסגרת העבודה
פגיעה מילולית
הייתכנות שתתבטא תוקפנות מילולית במסגרת העבודה
פגיעה מילולית
הייתכנות שתתבטא תוקפנות מילולית במסגרת העבודה
תוקפנות פיזית
הייתכנות שתהיה תוקפנות פיזית במסגרת העבודה
תוקפנות פיזית
הייתכנות שתהיה תוקפנות פיזית במסגרת העבודה
תוקפנות פיזית
הייתכנות שתהיה תוקפנות פיזית במסגרת העבודה
התנהגות בינאישית לא נאותה עם ילדים
הטרדה מינית - משולב
תדמית הארגון
התייחסות לתדמית הארגון
התנהגויות פומביות הנוגדות את ערכי הארגון
הייתכנות שיהיו ביטויים פומביים, ברשתות חברתיות, כלי תקשורת או בציבור הרחב, אשר סותרות את ערכי הארגון
חריגה מיחסים נורמטיביים
המידה בה יתכנו יחסים בינאישיים בעייתיים על רקע חצייה של יחסי התפקיד הרשמיים בארגון, בתוך הארגון או בין הארגון ללקוחותיו
פגיעה מילולית כלפי הארגון
הייתכנות שיהיו ביטויים פומביים, ברשתות חברתיות, כלי תקשורת או בציבור הרחב, אשר משמיצות את הארגון ובונות תדמית שלילית

השוואת מועמדים


מערכת חדשנית שפותחה עבור מעסיקים המשתמשים בשירות המבחנים הפסיכוטכניים של לוגיפס.

המערכת מאפשרת למשתמש להשוות בין תוצאות והמלצות מועמדים לתפקידים שונים, בעזרת תצוגות השוואה שונות, סינון מתקדם, ייצוא לקבצי אקסל ולבחור את המועמדים המתאימים להם ביותר.

השוואת הציונים אל מול האוכלוסייה
גודל המדגם קטן מדי
מתחת לגרף מופיע הציון של Del Deleted ובגרף מוצגת התפלגות שאר הנבחנים ביחס אליו.
שימו לב – יש להתייחס למדגמים קטנים (מתחת ל 50) בערבון מוגבל.
כישורים
משולב
אישיות
כישורים
משולב
אישיות
אתר זה מציע אפשרות לשימוש ברכיב נגישות. באפשרותך לבטל אפשרות זו.

בחר לכמה זמן יוסתר הכפתור: