חפש באתר

גיוס חסכוני ומהיר

גיוס מהיר
השיטה הנהוגה כיום ולפיה על המועמד להגיע לארגון כדי "להתחיל תהליך" מחייבת את המועמד לפנות לזה זמן. לעיתים קרובות זה מתנגש עם עבודתו הנוכחית, ולרוב התשובות מתקבלות כמה ימים לאחר הבחינה.

מתן אפשרות להיבחן מהבית או מהמובייל יוצרת מצב חדש: ברגע שהנבחן סיים את בחינת הסף, התשובה מתקבלת מידית! לתיבת הדוא"ל של מזמין המבחן (דוח לדוגמא בהמשך). התהליך מואץ בימים שלמים, המועמד כבר מסומן כמתאים מבחינה קוגניטיבית, ולכן גם לו וגם למעסיק יש יתר מוטיבציה להתקדם בתהליך ולפנות לזה זמן.

דו"ח לדוגמא
מבחני כישורים69 ₪
מבחני אישיות59 ₪
מבחן אמינות55 ₪
מבחן משולב78 ₪
מידע נוסף
תחלופה של עובדים חדשים
אם קיים קושי בהמצאת המספרים, אנא רשום את כמות העובדים בארגונך והמערכת תציב עבורך ערכים ממוצעים.

כמות הגיוסים בממוצע לחודש אחד
תקופת לבחינת התחלופה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
אחוז התחלופה של עובדים חדשים בתקופה זו
מתוך מי שלא השלימו את התקופה, מספר הימים הממוצע שהספיקו "לעבוד"
מספר שעות עבודה בממוצע ליום
עלות שעת עבודה שלהם בממוצע
התוצאה מציגה את עלות המועסקים שלא שרדו את התקופה שבחרת, כידוע לך, מדובר בפגיעה קשה במיתוג המעסיק ועלויות עקיפות רבות ונוספות.
כדי לחשב עלות חודשית ממוצעת יש להציב בשדה תקופה לבחינת התחלופה את הערך המתאים (1)
גיוסים
חודשים
תחלופה
ימים
שעות
עלות
חשב
איך שלא נהפוך את זה, מדובר בעלות עצומה, לוגיפס יכולה לצמצם את התחלופה הזו ב 50% ויותר, כמה זה "יעלה" לך? כשעת עבודה 1 לאדם, כן, שעת עבודה אחת!
אין צורך במחשב כדי להבין שמדובר בחסכון ענק, פנה/י אלינו לקבלת הצעת מחיר ותתחיל לחסוך כבר מהחודש הראשון.